Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 11:55:59

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII

Ngày đăng: 05/12/2022

QK2 – Sáng 5-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại điểm cầu Quân khu, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị; tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Hội nghị được tổ chức trong thời gian 2 ngày. Các đại biểu được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề gồm: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, các đại biểu lĩnh hội những nội dung chính, quan trọng trong Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, ban, bộ ngành địa phương tiếp tục tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Tin ảnh: NGUYỄN HOÀNG TRUNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.