Thứ tư Ngày 22 Tháng 05 Năm 2019, 02:14:44

Ngành Kỹ thuật Quân khu 2 thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy

Ngày đăng: 30/05/2018

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành Kỹ thuật trong LLVTQK2 là công tác bảo đảm đồng bộ vũ khí TBKT cho Quân khu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên hướng chiến lược của Tổ quốc.

Trong những năm qua, nhiệm vụ công tác Kỹ thuật của Quân khu 2 bên cạnh những thuận lợi còn gặp không ít khó khăn như: Công tác quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật với số lượng lớn, đa dạng về chủng loại, phần lớn đã qua chiến đấu, qua sử dụng lâu năm, đã xuống cấp, hệ số kỹ thuật thiếu ổn định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn. Nhu cầu bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ lớn; trong khi đó năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, hệ thống kho tàng, cơ sở bảo đảm kỹ thuật các cấp, khả năng bảo đảm ngân sách, phụ tùng, vật tư còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tình hình nhiệm vụ công tác kỹ thuật. Đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật hiện nay còn thiếu nhiều, mất cân đối về ngành nghề (ngành Quân khí thừa 22, thiếu 94; ngành Xe máy thừa 1, thiếu 25; Tăng Thiết giáp thừa 9, thiếu 25), trình độ tay nghề cao ít. Lực lượng nhân viên kỹ thuật chủ yếu tiếp xúc, sửa chữa VKTBKT thế hệ cũ, khi phải tiếp cận sửa chữa, bảo dưỡng VKTBKT mới, hiện đại gặp rất nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu thực hiện nền nếp công tác bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT.

Từ thực tế đó, thực hiện lời dạy của Bác "Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của đồng đội. Vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, phải ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý" hay "Phải thấy trước, phải lo trước" ngành kỹ thuật Quân khu đã thường xuyên nắm vững tình hình mọi mặt, chủ động tham mưu với đảng ủy BTL Quân khu triển khai nhiều chủ trương, biện pháp thực hiện công tác kỹ thuật, vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật Quân khu 2 nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của VKTBKT góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu, là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định trong chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Quán triệt sâu rộng Nghị quyết 382 của Quân ủy Trung ương về "Lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới"; Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Cục Kỹ thuật Quân khu đã tham mưu với Đảng ủy Quân khu ban hành nhiều hướng dẫn, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và cuộc vận động, ra Nghị quyết (số 57-NQ/ĐU ngày 31/7/2011 về) "Lãnh đạo thực hiện đột phá Quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật trong LLVT Quân khu" (đây là NQ chuyên đề đầu tiên về công tác quản lý VKTBKT và là Quân khu đầu tiên ra NQ chuyên đề về công tác Kỹ thuật); Xây dựng quy hoạch đồng bộ sử dụng VKTBKT hiện có, xây dựng chiến lược khai thác trang bị trong những năm tới; Xây dựng quy hoạch hệ thống kho tàng kỹ thuật giai đoạn 2010-2020 tầm nhìn đến năm 2030 và quy hoạch hệ thống cơ sở trạm, xưởng các cấp, xây dựng chính quy cơ quan kỹ thuật các cấp. Ngành đã huy động phát huy nội lực để củng cố nâng cấp hệ thống kho, trạm, xưởng kỹ thuật các cấp cả về mặt bằng, công nghệ, trang thiết bị bảo đảm chính quy, thống nhất.

Với công tác Kỹ thuật trong Quân đội Bác dạy "Các chú cần giữ gìn tốt VKTB, xe cộ, cần tiết kiệm đạn dược, xăng dầu, cần quý trọng sức của, sức người của nhân dân". Lời dạy của Bác đã trở thành một trong những mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đảng, là nhiệm vụ trọng tâm của công tác kỹ thuật nhất là đối với các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ, đơn vị kho, xưởng….Ngành đã chủ động bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, tăng hạn sử dụng. Đổi mới phương pháp, nội dung quy trình bảo đảm KT, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong thực hiện công tác kỹ thuật. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định bảo đảm chất lượng độ tin cậy của VKTBKT, sửa chữa không có hiện tượng hồi tu, phản tu…. coi trọng nâng cao chất lượng sửa chữa tại các trạm, xưởng. Tổ chức tốt các đoàn, tổ đi kiểm định, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT cho các đơn vị Quân khu và Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn Quân khu. Trong 5 năm qua, ngành kỹ thuật đã thực hiện tốt chương trình đồng bộ vũ khí, khí tài, đạn dược cho các tỉnh biên giới, các đồn biên phòng sửa chữa, đồng bộ và tân trang vũ khí bộ binh được 24.840 khẩu; sửa chữa đồng bộ 63 xe tăng T54B, 12 pháo tự hành SU-85, 4 xe Thiết giáp DM-2 và đồng bộ đi ê zen hóa 43 xe Thiết giáp BTR-152 cho 9 tỉnh trong Quân khu; đồng bộ điêzen hóa xe ô tô đạt 50% số lượng cần đồng bộ. Làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, điều chuyển, thu hồi VKTBKT theo quy định (Trong 5 năm đã tiếp nhận 723 khẩu súng, 460,3 tấn đạn dược, thu hồi về kho quân khu 24.602 khẩu súng, 752,5 tấn đạn dược, 244 xe ô tô, 41 xe mô tô). Cục Kỹ thuật đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng cán bộ, nhân viên Kỹ thuật trong công tác  bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT. Duy trì có nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng công tác "giờ Kỹ thuật", "ngày Kỹ thuật" gắn công tác bảo đảm Kỹ thuật với các nội dung, chỉ tiêu cuộc vận động 50. Để đảm bảo chính quy, thống nhất, an toàn các kho, trạm, xưởng, các ngành đã rà soát đề nghị đưa ra khỏi biên chế các trang bị hư hỏng cấp 5, không còn nguồn vật tư thay thế (trong 5 năm gần đây ngành Quân khí đã loại khỏi biên chế 55.320 khẩu súng, xử lý 920.538 tấn đạn cấp 5, ngành Xe Máy thanh xử lý 104 xe ô tô, 11 xe mô tô).

Ngành Kỹ thuật Quân khu đã tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo đảm an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật. Theo đó, cơ quan kỹ thuật các cấp đã xây dựng hệ thống hồ sơ quản lý vũ khí, trang bị và cơ sở bảo đảm kỹ thuật thống nhất, khoa học; duy trì nghiêm các chế độ quản lý, nhất là chế độ đăng ký, thống kê, bàn giao vũ khí, trang bị. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm quy tắc an toàn trong quản lý và tiếp xúc với vũ khí, trang bị, tích cực kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ tư lệnh Quân khu về quản lý bảo đảm an toàn cho người, vũ khí, trang bị và an toàn giao thông. Thường xuyên xây dựng và luyện tập thành thục các phương án bảo vệ kho tàng, trạm xưởng, phòng, chống cháy nổ, tăng cường tuần tra canh gác, tạo vành đai và không gian an toàn cho kho tàng; thực hiện quan điểm giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm;  tăng cường kiểm tra kỹ thuật, giấy phép hoạt động của mọi phương tiện trước và sau khi thực hiện nhiệm vụ, cũng như huấn luyện, diễn tập và tham gia giao thông.

Thực hiện lời dạy của Bác, Ngành Kỹ thuật QK 2 đã phát động và đẩy mạnh phong trào "phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật" nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác Kỹ thuật, Trong 5 năm gần đây toàn ngành kỹ thuật đã có 02 đề tài và 219 sáng kiến cải tiến KT. Các sáng kiến đang được áp dụng rộng rãi trong Quân khu và toàn quân đã tiết kiệm được nhiều tiền của và công sức của bộ đội  (Như đề tài nhuộm đen súng của Xưởng X78, sáng kiến bộ dụng cụ tháo lắp, sửa chữa phanh bánh xe Uran của Lữ đoàn 168; Hệ thống cung cấp ánh sáng tự động của Bộ Tham mưu; giá thử nghiệm tổng phanh xe uran của Xưởng X78; Thiết bị báo động tủ súng của Kho K79). Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở các khâu trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT, tiêu biểu như:  Lập kế hoạch công tác hợp lý, vận chuyển hàng hóa cả 2 chiều. Tăng cường cơ động, sửa chữa, đồng bộ, hạn chế vận chuyển TBKT về trạm, xưởng sửa chữa, hợp lý hóa quy trình bảo đảm để tăng hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, nhân công và giảm chi phí. Đầu tư năng lực để sản xuất chi tiết, tháo gỡ vật tư thiết bị còn dùng được trên các trang bị kỹ thuật cấp 5 đã có quyết định loại khỏi biên chế. Bổ sung nguồn vật tư lớn cho công tác bảo đảm kỹ thuật.

Trong thư Bác gửi Bộ đội ta đang làm nhiệm vụ tác chiến ở Thượng Lào Bác nói "Giúp nhân dân bạn là tự giúp mình". Thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện nhiệm vụ Quân khu giao từ năm 2002 đến năm 2012 Ngành Kỹ thuật Quân khu đã thành lập 13 đoàn với 495 lượt cán bộ, nhân viên sang giúp bạn Lào; đã tổ chức bảo đảm kỹ thuật cho 09 đơn vị của bạn, gồm 2 sư đoàn, 7 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh trên địa bàn Bắc Lào, với tổng ngân sách là 23 tỷ đồng (trong đó 15 tỷ sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật, 8 tỷ xây dựng kho vũ khí đạn). Năm 2013 Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật đã tham mưu đề xuất với thủ trưởng BTLQK và TCKT đổi mới phương thức từ trực tiếp sang giúp bạn, sang phương thức đề nghị bạn cử cán bộ, nhân viên kỹ thuật sang Quân khu tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Kết quả từ năm 2013 đến nay Bạn đã cử 109 lượt cán bộ, nhân viên sang học tập, huấn luyện tại Xưởng sửa chữa tổng hợp X78. Sau đó ta cung cấp vật tư trạng bị kỹ thuật cho Bạn tự sửa chữa, qua đó đã nêu cao tính chủ động, khả năng tự bảo đảm KT của bạn, bước đầu bạn đã tự sửa chữa được VKTB có trong biên chế góp phần nâng cao chất lượng, khả năng SSCĐ của bạn, khắc phục được tình trạng TBKT hỏng hóc phải chờ lâu, được bạn đánh giá cao và đặc biệt ta đã giúp bạn đào tạo được đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao năng lực, trách nhiệm bảo đảm và duy trì được hệ số KT cao. Hoạt động trên đã góp phần đặc biệt quan trọng tiếp tục xây đắp nên truyền thống thủy chung đặc biệt giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung, giữa quân đội hai nước nói riêng.

          Thấm nhuần lời dạy của Bác Cán bộ là cái “gốc” của mọi công việc "phải coi con người là vấn đề số một" nhân tố quyết định kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó thường xuyên kiện toàn tổ chức phối hợp với Phòng Cán bộ, CCT Quân khu xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kỹ thuật theo nhiệm kỳ và từng năm, coi trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn KT, góp ý bổ sung nội dung đào tạo trong trường, ngoài ra ngành tổ chức tự đào tạo chủ động tập huấn, bồi dưỡng tại chức, bồi dưỡng tay ngề, thi nâng bậc thợ…. nâng cao chất lượng trình độ chuyên môn và tay nghề đội ngũ nhân viên KT. Những năm qua, Quân khu đã có nhiều biện pháp đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nâng cao công tác cán bộ và nhân viên kỹ thuật đã đạt được kết quả tích cực. Từng bước giải quyết được những nút thắt về nguồn nhân lực Kỹ thuật. Đã kết hợp đa dạng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng tại chức tại đơn vị theo hướng "mỗi người giỏi một nghề, biết nhiều nghề" làm tốt công tác động viên khích lệ, động viên cán bộ, nhân viên tự học, tự rèn cùng với việc bồi dưỡng, huấn luyện còn tổ chức tốt các hội thi, hội thao và dự thi các chuyên ngành do Bộ tổ chức. (Năm 2016, Hội thi Kho VKTBKT cấp chiến dịch toàn quân đạt giải Nhì toàn đoàn. Năm 2017, Hội thi Kỹ thuật TTG toàn quân, tỉnh Hà Giang đạt giải Nhì; Lữ đoàn 406 đạt giải Ba; Hội thi Kỹ thuật tên lửa đặc chủng toàn quân đạt giải Ba; Hội thi Trưởng phòng Tham mưu Kỹ thuật toàn quân đạt giải Nhì)

Hiện nay đội ngũ cán bộ Kỹ thuật có trình độ ĐH, Trên ĐH =65,6%; Cao đẳng = 16,8 %’; trung cấp= 17,5%. Nhân viên chuyên ngành KT có trình độ trung cấp trở lên = 26,6 %.

Quy hoạch cán bộ ngành Kỹ thuật đến năm 2020 chức danh Chủ nhiệm Kỹ thuật các sư, lữ, tỉnh và tương đương, trợ lý kỹ thuật cấp chiến dịch trở lên đều phải có trình độ ĐH trở lên.

Thực hiện tốt lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, Ngành Kỹ thuật Quân khu đã bám sát sự chỉ đạo của Thủ trưởng BTL Quân khu, theo từng nhiệm vụ trong thời gian cụ thể ngành đã tổ chức nhiều phong trào thi đua đột kích, đã gắn kết chặt chẽ giữa các phong trào thi đua đột kích với phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, các ngành, nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo được nhân rộng trong toàn Quân khu như mô hình Nhà xe Thanh niên, mô hình Nhà kho Phụ nữ… Phong trào thi đua được tiến hành thường xuyên, liên tục, thi đua ở mỗi người, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời có kế hoạch cụ thể và có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng, sự lãnh đạo đúng đắn đã kịp thời chỉ ra và khắc phục những thiếu sót, lệch lạc, sự chỉ đạo đúng đắn mới có kế hoạch, chỉ tiêu sát đúng, khắc phục tình trạng tổ chức to quá, chỉ tiêu lớn quá không làm được hoặc ban đầu thì làm được dầm rộ, ồ ạt nhưng đến cuối không còn đủ sức để theo. Thông qua phong trào thi đua đã biến sức mạnh riêng lẻ của từng người, từng tổ chức thành sức mạnh tổng hợp, biến nhận thức tư tưởng thành hành động cách mạng của bộ đội. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đã được nhân rộng và phát huy tốt, thực sự là tấm gương sáng để mọi người, mọi tổ chức học tập và moi theo, góp phần đưa phong trào thi đua của Ngành Kỹ thuật Quân khu đi vào nề nếp, chiều sâu và đạt hiệu quả tốt, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Những kết quả "Ngành Kỹ thuật Quân khu 2 thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy" trong thời gian qua là động lực là tiền đề, là hành trang để ngành Kỹ thuật tiếp tục thi đua phấn đấu hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của QUTW trong thời gian tới, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ngành Kỹ thuật Quân khu 2 lên tầm cao mới, ngày càng đi vào chiều sâu và trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống sinh hoạt của cán bộ, nhân viên Kỹ thuật Quân khu.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *