Chủ nhật Ngày 28 Tháng 11 Năm 2021, 09:38:40

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Ngày đăng: 16/10/2021

QK2 – Là đơn vị chủ lực của Quân khu và Bộ Quốc phòng, đứng chân trên địa bàn chiến lược Tây Bắc của Tổ quốc, Sư đoàn 316 có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện (HL), sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác trên giao. Vì vậy, nâng cao chất lượng HL, SSCĐ là nội dung quan trọng, quyết định đến chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện (VMTD), “mẫu mực, tiêu biểu”, sẵn sàng nhận và xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 “vượt nắng, thắng mưa” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ.

Trên cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác HL, SSCĐ; trọng tâm là Nghị quyết 765 của QUTW về: “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”, Đảng ủy Sư đoàn 316 và cấp ủy các cấp đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ HL sát với tổ chức biên chế, chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm đối tượng, địa bàn tác chiến của đơn vị. 
Để nâng cao chất lượng HL, SSCĐ, Sư đoàn đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị; tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung, yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ huấn luyện. Tập trung giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chú trọng xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch HL và tập huấn cán bộ sát tình hình thực tiễn. Hằng năm, trước khi bước vào HL, Sư đoàn tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức và mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp. Nội dung tập huấn đi sâu vào những vấn đề mới, vấn đề khó để thống nhất chung cho toàn đơn vị. Bên cạnh đó, Sư đoàn đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp về phương pháp tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện theo từng cương vị, chức trách. Quá trình thực hiện, đơn vị luôn bám sát phương châm bồi dưỡng “trực tiếp, tại chỗ”, cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cán bộ mới. Đến nay, Sư đoàn 316 có 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có 90% cán bộ cấp tiểu đoàn, 80% cán bộ cấp đại đội, trung đội đạt trình độ khá, giỏi.
 Bên cạnh việc chuẩn bị về con người, Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, bảo đảm cho HL. Từ mô hình, học cụ, thao trường, bãi tập đến giáo án, bài giảng đều được chuẩn bị chính quy, thống nhất, hiện đại. Hằng năm Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tích cực ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ trong nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, học cụ phục vụ HL, SSCĐ. Chỉ tính riêng năm 2021, toàn Sư đoàn có hơn 50 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đưa vào sử dụng, phục vụ huấn luyện, tiêu biểu như: “Thiết bị tạo giả âm thanh tự động”, “Bộ bia bắn ẩn hiện tự động”…, các sáng kiến này sau khi ứng dụng vào thực tiễn HL được Quân khu và Bộ Quốc phòng đánh giá cao. 
Trong thực hành huấn luyện, Sư đoàn luôn bám sát phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; trong đó, huấn luyện cán bộ là khâu then chốt, huấn luyện chiến thuật là trọng tâm, huấn luyện kỹ thuật là cơ sở. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện phù hợp với từng đối tượng và giáo trình mới. Huấn luyện từ thấp đến cao, từ phân đoạn đến tổng hợp; kết hợp chặt chẽ giữa HL chuyên ngành với HL theo các phương án bảo vệ mục tiêu, tình huống chiến đấu; kết hợp chặt chẽ giữa HL cơ bản tại đơn vị với HL đêm; HL dã ngoại trên nhiều địa bàn: Đô thị, đồng bằng, trung du, miền núi và gắn huấn luyện với tổ chức các hoạt động làm công tác dân vận, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Sư đoàn.
Đối với nội dung huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn luôn sâu sát chỉ đạo các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định; kết hợp huấn luyện các động tác cơ bản về điều lệnh, kỹ thuật, chiến thuật với rèn luyện sức khỏe, rèn luyện kỷ luật. Sau mỗi mùa huấn luyện chiến sĩ mới, 100% chiến sĩ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, biết thực hiện đúng động tác chiến đấu cá nhân, thể lực tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật; luôn tự giác, trách nhiệm tham gia thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị. 
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng huấn luyện các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 316 thường xuyên tổ chức hành quân xa, mang vác nặng trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, rèn luyện ý chí, sức khoẻ bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội. Kết thúc mỗi giai đoạn huấn luyện, Sư đoàn đều tổ chức diễn tập chặt chẽ, nghiêm túc nhằm nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy của đội ngũ cán bộ và trình độ hiệp đồng chiến đấu giữa các phân đội, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.
Nhằm góp phần cổ vũ, động viên, xây dựng ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ HL, thời gian qua Sư đoàn và các đơn vị trực thuộc xây dựng và tổ chức các phong trào thi đua, tạo sức lan toả mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực, điển hình như các phong trào: “Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”; “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”; “Đẩy khá xoá yếu”;“Một phút cũng luyện, một giây cũng rèn”…, chính vì vậy chất lượng HL của các phân đội từng bước được nâng cao. Bên cạnh đó, Sư đoàn đã đẩy mạnh thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ: HL, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao và tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 đem lại nhiều kết quả tốt. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 tới nay, Sư đoàn đã giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi Đại đội trưởng bộ binh huấn luyện đội ngũ chiến thuật giỏi cấp Quân khu (1 Nhất, 2 Nhì, 3 giải Ba cá nhân); Giải Nhất toàn đoàn Hội thao thể dục – thể thao cấp Quân khu (3 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba cá nhân); Giải Nhất Hội thi chuẩn bị công tác huấn luyện năm 2021 cấp Quân khu; Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII năm 2021 do Quân khu tổ chức.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 tham gia diễn tập KVPT tỉnh Yên Bái.

Là một đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng và Quân khu, việc nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ có ý nghĩa quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Chính vì vậy, cùng với việc nâng cao chất lượng HL chiến đấu, Sư đoàn 316 cũng đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ và khả năng SSCĐ,  thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, quy định của cấp trên về công tác SSCĐ; chủ động xây dựng, kiện toàn hệ thống các văn kiện SSCĐ thực hiện nhiệm vụ A, A2 sát thực tế. Duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, trực thông tin liên lạc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch và thường xuyên luyện tập các phương án SSCĐ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Có phương án phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân và LLVT địa phương các tỉnh (Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai) tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Trước tình hình đại dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt ở các tỉnh phía Nam, Sư đoàn tổ chức các lực lượng giúp đỡ, vận chuyển lương thực, thực phẩm nhằm hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Hiện nay Sư đoàn 316 đã cử nhiều cán bộ, bác sĩ, y sĩ tăng cường cho các tỉnh phía Nam chống dịch.
Bên cạnh việc nâng cao chất lượng HL, SSCĐ, Sư đoàn cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, theo hướng “nhanh, gọn, kịp thời, đầy đủ, đúng quy định”; tập trung ưu tiên đối với các đơn vị đủ quân làm nhiệm vụ HL, đơn vị làm nhiệm vụ trực SSCĐ. Cùng với đó, công tác kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ HL, SSCĐ cũng được cấp ủy, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm, chú trọng, thường xuyên duy trì, thực hiện nghiêm chế độ quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, sử dụng VKTB, kỹ thuật, phương tiện tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến, khai thác, sử dụng hiệu quả các loại VK, TBKT mới, hiện đại. 
Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, công tác HL, SSCĐ luôn được Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn 316 và cấp uỷ, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Đây chính là cơ sở để các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, luôn là lực lượng cơ động mạnh trên hướng phòng thủ chủ yếu của Bộ Quốc phòng và Quân khu.

Thượng tá CHU VĂN THÀNH
Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *