Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 10:30:54

Một số chế độ chính sách đối với cán bộ nghỉ hưu

Ngày đăng: 01/07/2018

I. Chế độ an dưỡng, thông tin theo Thông tư 158/2011/TT-BQP.
1. Chế độ an dưỡng tại Đoàn an điều dưỡng quân đội:
a, Cấp tướng được mời đi nghỉ cùng gia đình năm 1 lần.
b, Đại tá nâng lương lần 2 được mời đi nghỉ cùng gia đình 2 năm/1 lần.
c, Các đối tượng còn lại đi nghỉ theo tỷ lệ – ưu tiên người có nhiều cống hiến có công với cách mạng, cán bộ ba thời kỳ, cấp bậc, chức vụ cao trước, thấp sau.
d, Tiêu chuẩn an điều dưỡng: – Mức 1: Cấp tướng, đại tá nâng lương lần 2 được cấp tiền bồi dưỡng 1 lần/ năm như cán bộ đang công tác.
– Mức 2 ­­- Loại 2A: Các đối tượng còn lại như cán bộ cùng cấp, chức đang công tác.
– Khi có phiếu nghỉ gia đình: Người đi cùng (không quá 4 người) phải tự túc phương tiện, tiền ăn.
– Cán bộ có phiếu nghỉ gia đình tự túc phương tiện thì được hỗ trợ tiền tàu xe (cả đi và về) theo giá xe khách hoặc tàu loại thông thường trong phạm vi 1.200km do Đoàn an điều dưỡng quân đội trực tiếp chi trả.
đ, Thời gian nghỉ: Cá nhân không quá 10 ngày, gia đình không quá 7 ngày.
2. Chế độ thông tin và trợ cấp khó khăn
a, Cấp tướng và đại tá nâng lương lần 2 được cấp tiền mua báo Quân đội nhân dân, gồm báo ngày, báo cuối tuần, tập san Sự kiện và Nhân chứng. Nếu bị ốm đau, tai nạn phải điều trị dài ngày ở bệnh viện (từ 20 ngày trở lên) được trợ cấp 500.000/ lần, nhưng không quá 2 lần/năm.
b, Cán bộ cấp đại tá nâng lương lần 1 được cấp tiền mua báo như trên.
II. Quy định tổ chức tang lễ đối với quân nhân, CNVCQP
Thực hiện theo Nghị định số 105/2012/NĐ-CP và Thông tư số 86/2016/TT-BQP ngày 20 – 6 – 2016 của Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội – Bộ Quốc phòng.
VƯƠNG LONG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.