Thứ tư Ngày 29 Tháng 05 Năm 2024, 03:32:40

LLVT Quân khu phát huy truyền thống 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ngày đăng: 17/10/2022

QK2 – Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua bao khó khăn thử thách, LLVT Quân khu đã viết nên truyền thống ''Trung thành – Tự lực – Đoàn kết – Anh dũng – Chiến thắng''. Mỗi chiến công, thành tích mà LLVT Quân khu có được đều thấm đẫm mồ hôi, trí tuệ và cả xương, máu của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. LLVT Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Độc lập; 2 Huân chương Sao Vàng; 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Quân công; 316 tập thể, 116 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. 

Thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao ở Lữ đoàn Phòng không 297.


Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Quân uỷ Trung ương, LLVT Quân khu tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết, phát huy truyền thống của quân đội, của quân, dân các dân tộc Tây Bắc, vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, nắm vững nhiệm vụ chính trị. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Thường xuyên bồi dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp. Thường xuyên củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các hoạt động khác của lực lượng vũ trang Quân khu. 
Năm 2022 và những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; trên địa bàn Quân khu các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước đẩy mạnh chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ gây mất ổn định chính trị; hoạt động tôn giáo trái pháp luật, xâm nhập vượt biên trái phép, buôn bán vũ khí, ma túy, tai tệ nạn xã hội phức tạp; thiên tai, dịch bệnh bất thường; đời sống một bộ phận nhân dân và cán bộ LLVT còn gặp khó khăn…

Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu kiểm tra SSCĐ Sư đoàn 316.


Phát huy thành tích, kết quả đã đạt được, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trong đó trọng tâm vào các nội dung, đó là: Thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối quân sự của Đảng, các quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, tác chiến phòng thủ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. 
Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thực hiện tốt công tác nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng KVPT tỉnh, huyện, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Tiếp tục xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, tập trung xây dựng lực lượng thường trực cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý linh hoạt, kịp thời các hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư tự do, giữ vững ANCT, TTATXH. Thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá (nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo sự chuyển biến vững chắc về kỷ luật; quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị). Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập sát với yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm đánh thắng mọi cuộc chiến tranh xâm lược, kể cả chiến tranh hiện đại địch sử dụng vũ khí, trang bị công nghệ cao.
Thực hiện tốt nhiệm vụ “C” và công tác đối ngoại quân sự. Chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân xoá đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; ưu tiên bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.
Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến'', "tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; chủ động đấu tranh ngăn ngừa tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định về chính trị, tư tưởng, mẫu mực trong lối sống và hành động, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân.
Tự hào về truyền thống vẻ vang và những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng; cán bộ, chiến sĩ lực LLVT Quân khu nguyện giữ vững và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, tiếp bước thế hệ cha anh, quyết tâm xây dựng Quân khu ngày càng vững mạnh, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng mới.

BÁO QUÂN KHU 
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.