Thứ tư Ngày 22 Tháng 05 Năm 2019, 01:35:06

Lãnh đạo toàn diện, hiệu quả công tác kỹ thuật

Ngày đăng: 23/04/2018

Thời gian qua, LLVT Quân khu phát huy hiệu quả tinh thần chủ động, tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo bước chuyển tích cực, toàn diện trong thực hiện công tác kỹ thuật. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên coi trọng và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác kỹ thuật. Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác kỹ thuật.

Cơ quan Cục Kỹ thuật và trạm Đo lường – Kiểm định hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thực tế cho thấy, trước tính chất nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao đã và đang đặt ra cho công tác kỹ thuật và ngành Kỹ thuật Quân khu những yêu cầu mới. Trong điều kiện địa bàn rộng, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, số lượng VKTBKT phần lớn đã qua sử dụng lâu năm. Đảng uỷ, chỉ huy Cục Kỹ thuật chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác kỹ thuật, đặc biệt bảo đảm tốt VKTBKT cho SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ khác của LLVT Quân khu. Chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, VKTBKT được nâng lên, vững chắc hơn. Công tác quản lý kỹ thuật chặt chẽ, kho tàng, trạm xưởng bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cán bộ, chiến sĩ ngành kỹ thuật nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng về đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật tốt, giỏi một nghề, biết nhiều nghề, luôn khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nền nếp chế độ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ.
Thực hiện công tác kỹ thuật luôn được các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện, trong đó, ngành Kỹ thuật là lực lượng nòng cốt. Trên cơ sở đặc thù, các đơn vị quan tâm triển khai toàn diện các mặt công tác kỹ thuật; thực hiện nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp, duy trì hệ số kỹ thuật của vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định; trong đó, ưu tiên bảo đảm cho các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.
Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ VKTBKT có nền nếp, hiệu quả. Làm tốt công tác chỉ đạo và BĐKT cho hội thi, hội thao… Hoàn thành chương trình đồng bộ, sửa chữa VKTB; sửa chữa, đồng bộ xe thiết giáp; điêzen hoá xe ô tô, xe BTR-152. Tổ chức xử lý đạn cấp 5 và đưa VKTBKT đi sửa chữa tại các nhà máy bảo đảm an toàn.
Công tác huấn luyện kỹ thuật cũng luôn được các đơn vị chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Các cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn cán bộ của Bộ và Quân khu; tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ thuật, bổ túc lái xe xích, lái xe tác chiến; tuyển chọn lái xe tham gia huấn luyện phục vụ Hội nghị APEC; bồi dưỡng và thi nâng bậc thợ kỹ thuật cho các đối tượng bảo đảm chặt chẽ, chất lượng tốt. Chỉ đạo, đạo diễn công tác kỹ thuật trong diễn tập KVPT tỉnh, diễn tập cấp Sư đoàn, Lữ đoàn binh chủng bảo đảm an toàn, chất lượng. Đặc biệt, lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tham gia các hội thi kỹ thuật toàn quân đạt được chỉ tiêu nghị quyết đề ra: Hội thi Trưởng phòng TMKH toàn quân đạt giải Nhì; Hội thi tên lửa – khí tài đặc chủng toàn quân đạt giải Ba; Hội thi kỹ thuật TTG toàn quân, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đạt giải Nhì, Lữ đoàn 406 đạt giải Ba… Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị tích cực nghiên cứu ứng dụng KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ chuyên môn…
Mặt khác, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng VKTBKT; thực hiện tốt công tác kiểm kê, điểm nghiệm, kiểm tra kỹ thuật, phân cấp chất lượng và kiểm định VKTBKT. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra chặt chẽ VKTB bảo đảm cho bắn đạn thật trong huấn luyện, diễn tập. Quản lý chặt chẽ hệ thống cơ sở kỹ thuật các cấp; tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho VKĐ, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, trạm xưởng. Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy ngành và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động 50.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng tháng AT-VSLĐ; tích cực củng cố, xây dựng kho tàng, trạm xưởng; triển khai thực hiện có hiệu quả các hạng mục, như: Xây dựng nhà che xe pháo theo mẫu mới, nhà nhuộm đen theo công nghệ mới, nhà kho vòm… Các chỉ tiêu công tác kỹ thuật luôn đạt từ 100 – 105% kế hoạch…
Phát huy những kết quả đã đạt được, các cơ quan, đơn vị đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang tính đột phá, tạo sự chuyển biến tiến bộ trong công tác kỹ thuật. Kết quả vững chắc đó góp phần quan trọng tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

        Đại tá PHAN ĐÌNH ÂN
Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *