Thứ tư Ngày 29 Tháng 05 Năm 2024, 02:39:38

Lan tỏa phong trào Thi đua Quyết thắng

Ngày đăng: 21/04/2024

QK2 – Những năm qua, công tác Thi đua khen thưởng (TĐKT) và phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) giai đoạn 2019 – 2024 luôn được cấp ủy, chỉ huy, hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện bảo đảm toàn diện, có chiều sâu, thực chất; có sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực, thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, Trung đoàn VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức đoàn và HĐQN vững mạnh xuất sắc.

Thủ trưởng Sư đoàn 316 kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua Quyết thắng tại Trung đoàn 98. Ảnh: CTV

Nhận thức tầm quan trọng của công tác TĐKT và phong trào TĐQT, Đảng uỷ, chỉ huy Trung đoàn, cấp uỷ, chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua khen thưởng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, QUTW-BQP, hướng dẫn của TCCT về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào TĐQT và công tác TĐKT. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện bảo đảm toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong tham mưu, đề xuất nội dung, biện pháp tiến hành công tác TĐKT và phong trào TĐQT. Hội đồng TĐKT Trung đoàn, Tổ thi đua các cơ quan, đơn vị thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; xây dựng quy chế hoạt động, quy chế chấm điểm thi đua bảo đảm đầy đủ, bám sát đối tượng và nhiệm vụ của đơn vị. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, theo dõi chấm điểm, đánh giá kết quả thi đua.

Các cơ quan, đơn vị chủ động kết hợp chặt chẽ phong trào TĐQT, các đợt thi đua cao điểm, đột kích với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cuộc vận động của các nghành, các cấp, hoạt động tuyên truyền kỷ niệm truyền thống, những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quân đội và đơn vị. Từ trong thực tiễn hoạt động, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được đúc kết đã trở thành cẩm nang, kinh nghiệm quý báu góp phần đưa phong trào TĐQT của Trung đoàn phát triển lên tầm cao mới ngày càng thực chất, hiệu quả, đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, thôi thúc khát vọng cống hiến, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy CB, CS nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Từ thực tiễn, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung đoàn trong những năm qua đã cho thấy, phong trào TĐQT đã trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, đơn vị VMTD, “Mẫu mực, tiêu biểu”; rèn luyện CB, CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) thực hành diễn tập đối kháng. Ảnh: VĂN THI

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Thực hiện có hiệu quả các đề án, quy chế, kế hoạch, chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật hằng năm cho các đối tượng với nhiều hình thức và cách làm mới, sáng tạo, như: Mô hình “5 phút lắng đọng”, “Mỗi tuần một điều luật”, “Mỗi tuần học tập một phương pháp xử trí một tình huống tư tưởng”… Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, diễn đàn với chủ đề: “Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn”, “Sáng mãi truyền thống Sư đoàn 316 anh hùng”, “Thanh niên Trung đoàn 98 tự giác chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật”…; đồng thời kết hợp đa dạng hoá các phương pháp tuyên truyền, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ, gương người tốt, việc tốt cho bộ đội bằng video clip, mô hình trực quan. Thực hiện nghiêm túc nội dung đối thoại dân chủ ngày CT-VHTT tinh thần, Ngày pháp luật… Kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 85,6%; 100% CB, CS luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trách nhiệm trong công tác, không có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”…

Phong trào TĐQT của Trung đoàn đã góp phần xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh. Phát huy hiệu quả các mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ 4 tốt”, “Cán bộ, đảng viên 4 trách nhiệm”. Nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng được giữ vững, dân chủ được mở rộng, tự phê bình và phê bình được đề cao. Triển khai quyết liệt khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp” gắn với thực hiện tinh thần “7 dám”, do đó đội ngũ cán bộ các cấp trong Trung đoàn luôn có khát vọng cống hiến, ngày càng tiến bộ, trưởng thành.

Đặc biệt, phong trào TĐQT tạo động lực to lớn thúc đẩy CB, CS Trung đoàn phát huy tính tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là thực hiện tốt nhiệm vụ SSCĐ, HLCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”; kịp thời cổ vũ, động viên ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, không ngừng cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB, CS; nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, khai thác VKTBKT đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ…

Trên cơ sở nắm chắc nội dung, chỉ tiêu phong trào TĐQT đã tạo động lực thúc đẩy CB, CS Trung đoàn không ngừng nỗ lực trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu để giành những đỉnh cao mới; trong đó công tác SSCĐ luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, giáo dục cho CB, CS có nhận thức đầy đủ các chỉ thị, quy định về nhiệm vụ SSCĐ, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc đối tượng, đối tác, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ ở các cấp, kịp thời bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện, lực lượng, tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của Trung đoàn được nâng cao.

Phát huy tinh thần “Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, nhiều phong trào, mô hình (“Huấn luyện giỏi, SSCĐ cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”, “Tuần huấn luyện kiểu mẫu”, “Tuần học thanh niên”…) phát triển rộng khắp trong các đơn vị và tổ chức đoàn, mang lại hiệu quả thiết thực, thôi thúc CB, CS Trung đoàn khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, giành nhiều thành tích mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu huấn luyện đã đề ra. Kiểm tra đánh giá kết quả 100% khoa mục đạt yêu cầu, 85,3% khá, giỏi. Chỉ đạo và tổ chức 36 cuộc diễn tập các cấp đạt giỏi về kỹ thuật, khá về chiến thuật, an toàn tuyệt đối. Tham gia 22 hội thi, hội thao các cấp đạt thành tích cao.

Không chỉ thi đua huấn luyện giỏi, SSCĐ cao, CB, CS Trung đoàn còn thường xuyện đột phá “Tạo chuyển biến vững chắc về kỷ luật”. Với phương châm “Cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ”, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện nghiêm Điều lệnh quản lý bộ đội, các chỉ thị, quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Sư đoàn về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Phát huy tốt hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác quản lý kỷ luật, Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân, Tổ 3 người; chủ động phân loại, phân nhóm đối tượng để nắm, dự báo, giải quyết tư tưởng; cán bộ thường xuyên giữ mối liên hệ với địa phương, gia đình để quản lý tốt quân nhân… Nhờ đó, nhận thức về kỷ luật quân đội, kỷ luật dân vận, pháp luật Nhà nước của bộ đội được nâng lên rõ rệt, lề lối làm việc, phương pháp, tác phong công tác của CB, CS ngày càng chính quy, mẫu mực; tỷ lệ vi phạm kỷ luật phải xử lý dưới 0,1%, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để CB, CS yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị.

Mặt khác, các đơn vị đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực thúc đẩy phong trào “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” với nhiều sáng tạo; chủ động chuyển đổi mô hình vật nuôi, cây trồng, phát triển hệ thống vườn giàn, mở rộng diện tích mặt nước thả cá đã mang lại hiệu quả kinh tế cao; duy trì cơ cấu bữa ăn hợp lý, giữ vững chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, bảo đảm tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân y 5 tốt”, quân số khoẻ bình quân đạt 99,5%; chủ động phát huy các nguồn lực, bảo đảm chi ngân sách đúng nguyên tắc, chống lãng phí góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trung đoàn. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm”; “Giữ gìn vũ khí trang bị, tiết kiệm từng viên đạn, hạt gạo, không để lãng phí”; “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”… Các cơ quan, đơn vị đã khiển khai hiệu quả mô hình “Tuần kỹ thuật”, “Kho kỹ thuật chính quy kiểu mẫu”, qua đó đã trực tiếp bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chuyên môn; thúc đẩy CB, CS thi đua làm chủ vũ khí, trang bị, góp phần nâng cao chất lượng HLCĐ, SSCĐ của đơn vị.

Bằng việc triển khai toàn diện, đồng bộ, với nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, công tác TĐKT và phong trào TĐQT ở Trung đoàn 98 đã, đang phát huy tính chủ động, sáng tạo, kịp thời cổ vũ tinh thần hăng hái, quyết tâm cao của CB, CS trong thực hiện nhiệm vụ. Hiệu quả thiết thực từ phOng trào góp phần tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; tạo động lực để các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ.

Thượng tá BÙI CƯỜNG SƠN, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 98

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.