Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 03:51:26

Kiểm tra công tác phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày đăng: 07/06/2023

QK2 – Trong 2 ngày, 6 và 7- 6, đoàn công tác Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu do Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL và triển khai thực hiện Đề án 1371 tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tham gia đoàn công tác có các cơ quan chức năng Quân khu.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Mèo Vạc tham gia kiểm tra nhận thức.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung: Nhận thức về pháp luật, kỷ luật; lưu trữ, quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến pháp luật, kỷ luật; khai thác tủ sách pháp luật; việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; rà soát công dân vay nợ, vượt quá khả năng thanh toán…

Đại tá Nguyễn Như Bách, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận tại Ban CHQS huyện Mèo Vạc.

Qua kiểm tra tại Ban CHQS huyện Đồng Văn; Ban CHQS huyện Mèo Vạc (Bộ CHQS tỉnh Hà Giang) cho thấy, các đơn vị đã quán triệt, phổ biến đến 100% cán bộ, chiến sĩ nghị định, thông tư, kế hoạch, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Hà Giang liên quan đến pháp luật, kỷ luật, xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang… Chủ động tham mưu, chỉ đạo, kiện toàn Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật ở đơn vị; tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề theo kế hoạch. Ban CHQS huyện Đồng Văn, Mèo Vạc phối hợp với phòng Tư pháp, Trung tâm Văn hoá huyện biên soạn tài liệu tuyên truyền các nội dung pháp luật tuyên truyền rộng rãi đến người dân trên địa bàn, đồng thời phối hợp, chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã bằng tiếng đồng bào, đến các thôn, bản, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về pháp luật. Thực hiện Đề án 1371, Hội đồng PBGDPL các đơn vị đã tham mưu, ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc, xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch thực hiện Đề án, giai đoạn 2021- 2027 và kế hoạch thực hiện hằng năm theo đúng hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa bàn.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Như Bách nhấn mạnh, các đơn vị cần tăng cường công tác quán triệt, triển khai đồng bộ các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của trên, lãnh đạo toàn diện các mặt liên quan đến pháp luật, kỷ luật. Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn; sử dụng triệt để các thiết chế văn hoá, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền PBGDPL, tham mưu thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, công tác sẵn sàng chiến đấu.

Thành viên đoàn kiểm tra kiểm tra kết quả nhận thức của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Đồng Văn.

Đồng chí trưởng đoàn kiểm tra lưu ý, các đơn vị cần có đánh giá cụ thể tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng tiềm lực phòng thủ; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, sử dụng đúng mục đích. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh các phương án SSCĐ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Nắm chất lượng số đảng viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, phối hợp bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách trở thành lực lượng cán bộ nòng cốt ở địa phương…  

Tin, ảnh: MẠNH TƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.