Chủ nhật Ngày 09 Tháng 08 Năm 2020, 10:16:22

Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ CHQS tỉnh Hà Giang

Ngày đăng: 29/07/2016

QK2 – Đoàn công tác Quân khu do Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Quân khu cùng các cơ quan chức năng kiểm tra phổ biến, giáo dục pháp luật (GDPL) Bộ CHQS tỉnh Hà Giang và các đơn vị trực thuộc.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi với cán bộ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang về công tác phối hợp, phổ biến, GDPL trên địa bàn.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi với cán bộ Bộ CHQS tỉnh Hà Giang về công tác phối hợp, phổ biến, GDPL trên địa bàn.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra kế hoạch phối hợp PBGDPL tại Trung đoàn 887.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra kế hoạch phối hợp PBGDPL tại Trung đoàn 887.

Kiểm tra sổ sách theo dõi kết quả hoạt động phối hợp PBGDPL tại Ban CHQS thành phố Hà Giang.

Kiểm tra sổ sách theo dõi kết quả hoạt động phối hợp phổ biến, GDPL tại Ban CHQS thành phố Hà Giang.

Qua kiểm tra cho thấy, 6 tháng đầu năm 2016, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thông tư, hướng dẫn của trên và triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL cho các đối tượng ở đơn vị; thường xuyên bám sát tình hình nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn, lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp PBGDPL phù hợp; chủ động gắn công tác PBGDPL với các hoạt động huấn luyện, tuyên truyền, thi đua; trong từng thời điểm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục PBGDPL sát với yêu cầu, nhiệm vụ.

Tin, ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *