Chủ nhật Ngày 03 Tháng 07 Năm 2022, 01:16:56

Hướng dẫn nghiệp vụ tài chính kế toán

Ngày đăng: 27/10/2016

QK2- Ngày 27-10, Quân khu tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm điều hành ngân sách 9 tháng đầu năm 2016 và hướng dẫn nghiệp vụ tài chính kế toán. Đại tá Hoàng Hữu Thanh, Trưởng phòng Tài chính Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính các đơn vị.

Đại tá Hoàng Hữu Thanh, Trưởng phòng Tài chính Quân khu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài chính 9 tháng đầu năm.

Đại tá Hoàng Hữu Thanh, Trưởng phòng Tài chính Quân khu đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Tài chính 9 tháng đầu năm.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

9 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt Quy chế lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tài chính; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; phân bổ ngân sách năm có trọng tâm, trọng điểm, thứ tự ưu tiên, đúng định hướng của Bộ và yêu cầu nhiệm vụ của Quân khu, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ từ bảo đảm đời sống bộ đội đến huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác đảm bảo luôn gắn liền với công tác quản lý, chi tiêu ngân sách, kinh phí đúng nội dung, mục đích, đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng.

Hội nghị thảo luận chỉ rõ những hạn chế trong công tác lập dự toán, thanh, quyết toán, triển khai sử dụng ngân sách để các đơn vị và các ngành khắc phục; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ tài chính kế toán và định hướng công tác tài chính quý 4 năm 2016 và một số nội dung chủ yếu trong lập dự toán ngân sách năm; trình tự, thủ tục nhận và quyết toán kinh phí để các đơn vị và các ngành thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Tin, ảnh: TRUNG HIẾU-TRƯỜNG DŨNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *