Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 04:53:46

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Quân khu kiểm tra tại Lữ đoàn 406

Ngày đăng: 07/06/2024

QK2 – Sáng 7-6, Đoàn công tác của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu do Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, PBGDPL; vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; công tác quản lý kỷ luật, pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 tại Lữ đoàn 406.

Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản liên quan đến công tác PBGDPL của Lữ đoàn 406.

Theo đó, Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Nhận thức, ý thức pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; tình hình xây dựng tủ sách pháp luật; thực hiện Ngày Pháp luật tại đơn vị; các mô hình, hình thức PBGDPL; công tác phối hợp, thực hiện Đề án 1371. Đoàn cũng tiến hành kiểm tra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; sổ sách, kế hoạch, giáo án, bài giảng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL; công tác giáo dục, rèn luyện, duy trì kỷ luật và quản lý bộ đội…

Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu kiểm tra các văn bản, tài liệu tuyên truyền, PBGDPL của Lữ đoàn 406.

Qua kiểm tra cho thấy, trên cơ sở Kế hoạch công tác PBGDPL của Quân khu, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 406 đã chỉ đạo Hội đồng Phối hợp PBGDPL Lữ đoàn xây dựng kế hoạch năm và hằng quý; cụ thể hóa nội dung, chương trình triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Lữ đoàn. Đơn vị đã bám sát tình hình địa phương, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị của các cấp về công tác PBGDPL. Gắn công tác PBGDPL với duy trì kỷ luật, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 406 tham gia kiểm tra nhận thức về pháp luật.

Phát biểu kết luận sơ bộ, Đại tá Đào Ngọc Phương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, PBGDPL, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật của Lữ đoàn 406 thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu, Lữ đoàn tiếp tục tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch, trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; duy trì thực hiện chất lượng, hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027”. Chủ động đánh giá, nắm chắc tình hình nhiệm vụ đơn vị để triển khai các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, PBGDPL và Đề án 1371 đảm bảo chặt chẽ, đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày chính trị, văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật và hoạt động tủ (ngăn) sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội, không để xảy ra vi phạm kỷ luật phải xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, sinh hoạt, công tác và tham gia giao thông.

Tin, ảnh: TRẦN HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.