Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 05:10:35

Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Quân khu kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang

Ngày đăng: 11/06/2024

QK2 – Ngày 10-6, Đoàn công tác của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân khu do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính uỷ Quân khu – Chủ tịch Hội đồng PBGDPL Quân khu làm trưởng đoàn đến kiểm tra kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, PBGDPL; vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; công tác quản lý kỷ luật, pháp luật 6 tháng đầu năm 2024 tại Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang và Ban CHQS huyện Na Hang, Ban CHQS huyện Chiêm Hoá.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính uỷ Quân khu nhận xét, kết luận kiểm tra.

Tại những đơn vị, Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra các nội dung như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ; tình hình xây dựng tủ sách pháp luật; thực hiện Ngày Pháp luật tại đơn vị; các mô hình, hình thức PBGDPL; công tác phối hợp, thực hiện Đề án 1371 và kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, đoàn cũng tiến hành kiểm tra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; sổ sách, kế hoạch, giáo án, bài giảng; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác PBGDPL; công tác rèn luyện, duy trì kỷ luật của các cơ quan, đơn vị.

 Đoàn kiểm tra Quân khu trao đổi với cán bộ, nhân viên Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang về công tác tuyên truyền, PBGDPL.

Qua kiểm tra cho thấy, trên cơ sở Kế hoạch công tác PBGDPL của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL xây dựng kế hoạch theo đúng hướng dẫn; cụ thể hóa nội dung, chương trình triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh và các đơn vị trực thuộc, bám sát tình hình địa phương, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt các văn bản, chỉ thị của các cấp về công tác PBGDPL. Qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Kiểm tra tủ sách pháp luật của Ban CHQS huyện Na Hang.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính uỷ Quân khu đánh giá cao kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, PBGDPL, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật của Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang thời gian qua. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang tiếp tục tổ chức giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo kế hoạch, trọng tâm là tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; duy trì thực hiện chất lượng, hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021- 2027”. Chủ động đánh giá, nắm chắc tình hình nhiệm vụ đơn vị để triển khai các nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, PBGDPL và Đề án 1371 đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, chất lượng, hiệu quả, thiết thực. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày chính trị, văn hóa tinh thần, Ngày pháp luật và hoạt động tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên nắm, quản lý và giải quyết tốt tình hình tư tưởng bộ đội, phát hiện từ sớm, từ xa, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý, xây dựng cơ quan đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: HẢI NINH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.