Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 09:06:56

Hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận – Bài 1: Linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện Quy chế phối hợp

Ngày đăng: 11/11/2021

QK2 – Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động trong công tác dân vận (CTDV) giữa Cục Chính trị Quân khu với Ban Chỉ đạo (BCĐ) điều hành phối hợp hoạt động 9 tỉnh trên địa bàn, thời gian qua, bằng những cách làm hay, sáng tạo, kịp thời, CTDV của các cơ quan, đơn vị và các cấp, các ngành địa phương trên địa bàn Quân khu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của các địa phương và thực sự trở thành cầu nối giữa “ý Đảng, lòng dân”. 

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của CTDV trong thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang (LLVT) với các địa phương, đồng thời quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, hơn 2 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn, Cục Chính trị Quân khu và BCĐ các địa phương đã tích cực phối hợp, triển khai đồng bộ các nội dung Quy chế CTDV, đem lại hiệu quả thiết thực. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội địa và trên tuyến biên giới; nhận định, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS,QP) địa phương; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho các tỉnh trên địa bàn Quân khu phát triển KT-XH.
Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, khẳng định: “Thực tiễn cho thấy, thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp hoạt động CTDV đã tạo được sự thống nhất phối hợp, điều hành hoạt động CTDV giữa LLVT Quân khu với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội các địa phương; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân, phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng-an ninh (QP-AN) trên địa bàn Quân khu ngày càng vững mạnh. Đó chính là cơ sở để quân và dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới”.

Cán bộ, nhân viên Đoàn KT-QP 313 giúp nhân dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần (Hà Giang). (Ảnh chụp trước 27/4/2021)

Tìm hiểu được biết, trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế, Cục Chính trị Quân khu và BCĐ các địa phương đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT. Nhờ thực hiện tốt Quy chế phối hợp mà nội dung, hình thức CTDV của địa phương và LLVT không ngừng được đổi mới. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu luôn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương bám sát địa bàn, nắm vững chủ trương của cấp ủy, chính quyền, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, chú trọng xây dựng mô hình “Dân vận khéo” theo quan điểm “miệng nói, tay làm”, về thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần tích cực phát triển KT-XH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết: “Thực hiện Quy chế phối hợp với Cục Chính trị Quân khu, BCĐ điều hành phối hợp hoạt động CTDV tỉnh Phú Thọ đã tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc các nội dung trong chương trình phối hợp. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung các thành viên trong BCĐ đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung phối hợp cụ thể giữa LLVT và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, nhất là việc xác định nội dung, hình thức, phương pháp tiến hành CTDV trên cơ sở phù hợp với địa phương, đơn vị. Chú trọng làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác QS,QP; bồi dưỡng nghiệp vụ CTDV, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở trong tiến hành CTDV nơi địa bàn có đồng bào dân tộc, tôn giáo”.
Cùng với đó, các tổ chức thành viên BCĐ và các đơn vị trong LLVT còn thường xuyên tiến hành kiểm tra, nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin và tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm. Theo bà Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái, nhờ việc thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm đã giúp cho BCĐ điều hành phối hợp hoạt động CTDV của tỉnh, kịp thời điều chỉnh nội dung, biện pháp và hình thức cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế phối hợp. Qua đó, tạo chuyển biến trong nhận thức và tổ chức thực hiện CTDV ở các cấp, các ngành, nhất là CTDV của chính quyền; chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng gần dân, tôn trọng dân, lắng nghe ý kiến và tận tụy phục vụ nhân dân.
Bài, ảnh: TRẦN HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.