Thứ tư Ngày 29 Tháng 11 Năm 2023, 06:16:33

Hiến kế, triển khai mô hình mới, cách làm hiệu quả, mang đặc trưng, “thương hiệu” của cơ quan, đơn vị (*)

Ngày đăng: 16/08/2022

QK2 – Trong 2 ngày (15-16/8), Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Quân khu lần thứ IX đã tổ chức thành công. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã tới dự, động viên và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Quân khu trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí Chính ủy Quân khu.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của LLVT Quân khu bên cạnh nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động của tuổi trẻ. Song, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp uỷ, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan Chính trị các cấp; sự phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo và giúp đỡ của các tỉnh đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên LLVT Quân khu đã có bước phát triển khá vững chắc, toàn diện và có nhiều đóng góp to lớn góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của LLVT Quân khu và các cơ quan, đơn vị.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò to lớn của tuổi trẻ LLVT Quân khu, là lực lượng đông đảo (chiếm hơn 50% tổng quân số) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Do vậy Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và luôn là lực lượng xung kích đi đầu trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là trong thực hiện 3 khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 2020 – 2025 đã xác định. Tổ chức đoàn các cấp đã xung kích, đột phá “nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật” và “nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên”, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

Vai trò nổi bật của Đoàn thanh niên Quân khu trong 5 năm qua, được thể hiện rõ nét trong tất cả các nhiệm vụ. Trong công tác huấn luyện, SSCĐ, với nhiều hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức các phong trào thi đua, như: Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; Chi đoàn xung kích huấn luyện giỏi; tuần huấn luyện kiểu mẫu; tuần trực thanh niên, ca trực kiểu mẫu… Đoàn viên, thanh niên Quân khu đã tích cực hưởng ứng và tham gia đầy trách nhiệm các hội thi, hội thao, nhiều cuộc thi có lực lượng ĐVTN tham gia đều đạt kết quả cao, như: Tham gia thi đạt giải Nhất toàn quân Hội thi Khẩu đội Pháo binh toàn năng, Hội thi cơ yếu và Hội thi Chủ nhiệm Phòng không sư, tỉnh; tham gia đạt giải Ba toàn quân hội thao Xạ thủ bắn tỉa, hội thao Cứu hộ – Cứu nạn và hội thao Đặc công… Và còn nhiều nhiều nữa những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, xung kích, sáng tạo trong các nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Đều có sự tham gia kịp thời, tích cực, trách nhiệm của tuổi trẻ…

Đặc biệt, trên trận tuyến chống đại dịch Covid-19, tuổi trẻ LLVT Quân khu đã luôn quán triệt sâu sắc tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Quân đội chủ động đến với Nhân dân”, đã có hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên xung phong ra tuyến đầu chống dịch (xung phong làm nhiệm vụ tại các chốt, các khu vực cách ly, nhiều đoàn viên, thanh niên là những y, bác sỹ xung phong vào miền Nam làm nhiệm vụ). Trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, thanh niên Quân khu luôn có mặt ở những vùng tâm bão, hình ảnh đoàn viên thanh niên dầm mình trong mưu lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ đồng bào các dân tộc Tây Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Những việc làm đó minh chứng cho tuổi trẻ LLVT Quân khu luôn sẵn sàng dấn thân vào những nhiệm vụ khó khăn gian khổ nhất, làm lan tỏa, tô thắm hình ảnh và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới và trong lòng Nhân dân.

Kết quả, thành tích nêu trên đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng thúc đẩy các tổ chức đoàn và tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 xung kích vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong học tập, huấn luyện, SSCĐ, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu ghi nhận và biểu dương những thành tích của tuổi trẻ Quân khu đã đạt được trong 5 năm qua; đánh giá cao vai trò của cấp uỷ, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp và sự giúp đỡ quý báu của các tỉnh đoàn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động, bảo đảm cho công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn được triển khai đúng hướng, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội diễn gia trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp nhanh và khó lường: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang và sẽ tác động mạnh đến mọi mặt đời sống xã hội; 4 nguy cơ mà Đảng ta xác định đến nay vẫn tồn tại và diễn biến phức tạp, đan xen tác động lẫn nhau; các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, lôi kéo, kích động thanh niên chạy theo lối sống thực dụng, suy thoái về tư tưởng chính trị, xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng, trong khi đó nhiệm vụ của Quân đội tiếp tục có những bổ sung, phát triển mới với những yêu cầu ngày càng cao hơn. Tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ Quân đội nói chung, tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 nói riêng đang đứng trước những cơ hội thuận lợi lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó những khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn, đòi hỏi chúng ta phảiluôn đổi mới và rèn luyện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Từ những đặc điểm tình hình trên, tuổi trẻ Quân khu cần quán triệt và triển khai thực hiện tốt một số vấn đề sau đây:

Một là, cần tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp thành chương trình, kế hoạch hành động, chỉ rõ những công việc cụ thể mà mỗi tổ chức Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần thực hiện để chung tay cùng với cơ quan, đơn vị và LLVT Quân khu, hăng hái thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hai là, từng tổ chức Đoàn phải tích cực đổi mới hình thức, phương pháp tiến hành giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng bản lĩnh chính trị, trau dồi phẩm chất cách mạng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, xây dựng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên có ý chí quyết tâm cao, có hoài bão, kỹ năng sống và khả năng “tự miễn dịch” trước những tác động tiêu cực của xã hội; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 855 và Nghị quyết 847 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương trong các tổ chức đoàn. Cần quan tâm hơn đối với ĐVTN ở các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên, các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi khó khăn, gian khổ.

Ba là, quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động, phong trào thi đua trong tuổi trẻ LLVT Quân khu. Xung kích, đột phá thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập; xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, góp phần thực hiện hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và LLVT Quân khu.

Bốn là, tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tiên phong về hành động. Coi công tác xây dựng Đoàn là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, là “xây dựng Đảng trước một bước”. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các hoạt động theo hướng “Linh hoạt – sáng tạo – hiệu quả”, đáp ứng với nhu cầu, thị hiếu và phù hợp với tâm lý tuổi trẻ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có đủ phẩm chất năng lực và kỹ năng hoạt động thực tiễn; mỗi đồng chí phải thực sự là hạt nhân, là trung tâm tập hợp, đoàn kết thanh niên; dám dấn thân vào những nơi khó khăn gian khổ để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Năm là, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương nhằm góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững chắc, củng cố thế trận quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế – xã hội nơi đơn vị đóng quân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Bác Hồ đã dạy “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”; đó là quãng thời gian con người có nhiều cơ hội nhất để thử sức mình. Tuổi trẻ LLVT Quân khu 2 luôn sẵn sàng đương đầu và vượt qua mọi thử thách, khó khăn, gian khổ để kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Để LLVT Quân khu 2 luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, trách nhiệm ấy thuộc về tất cả chúng ta trong đó, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên có vai trò rất to lớn, rất vẻ vang, bởi các đồng chí là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, là người viết tiếp trang sử truyền thống của LLVT Quân khu 2 Anh hùng qua hơn 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Chăm lo cho thế hệ trẻ, công tác đoàn và phong trào thanh niên là trách nhiệm của mọi cấp ủy, tổ chức đảng, mọi cơ quan, đơn vị. Vì vậy, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên; phát huy tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn triển khai thực hiện của cơ quan chính trị, ban chấp hành và đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để hun đúc và khơi dậy bầu nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, tạo điều kiện về mọi mặt để hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân khu được triển khai toàn diện, sâu rộng đạt hiệu quả, thiết thực.

(*) Tiêu đề do Báo Quân khu đặt

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.