Thứ hai Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024, 04:54:36

Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” (*)

Ngày đăng: 28/02/2024

QK2 – Ngày 28-2, cơ quan Quân khu tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu tới dự, phát biểu chỉ đạo. Báo Quân khu trân trọng trích đăng nội dung bài phát biểu của đồng chí Tư lệnh Quân khu.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan Quân khu tham dự Lễ ra quân huấn luyện.

Lực lượng vũ trang Quân khu nói chung và cơ quan Quân khu nói riêng dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu đã triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo đúng Chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu; kết thúc một năm huấn luyện với kết quả khá toàn diện và đạt những thành tích cao trong hội thi, hội thao ở các cấp; chất lượng huấn luyện của các cơ quan, đơn vị bảo đảm đồng đều, vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Thông qua huấn luyện, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp cũng như chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị được nâng lên, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.  

Trong đó, thành tích nổi bật của bốn cơ quan Quân khu là thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thường xuyên, cũng như đột xuất. Đặc biệt là nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy duy trì kỷ luật.

Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu chứng kiến các cơ quan ký kết giao ước thi đua.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nội dung chương trình, kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; các cuộc diễn tập KVPT tỉnh, huyện; diễn tập CH-CQ, diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các cấp với nhiều nội dung đổi mới, sát thực tế, đạt chất lượng hiệu quả và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các mặt công tác khác đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Việc kết hợp giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu” được cấp uỷ, chỉ huy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ. Công tác quản lý bộ đội, quản lý VKTB được duy trì nghiêm túc, đúng phân cấp; ý thức tự giác của quân nhân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, điều lệnh Quân đội ngày một nâng lên; lễ tiết tác phong quân nhân có nhiều chuyển biến tiến bộ. Cảnh quan, môi trường, nơi ăn, ở, sinh hoạt của cơ quan, đơn vị thường xuyên được chỉnh trang bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo điều kiện tốt để cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ, gắn bó với cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo có hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng hoàn thành 100% kế hoạch, đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo đào tạo chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng kế hoạch, đạt kết quả tốt.

Công tác đối ngoại quân sự được tăng cường và mở rộng, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, bảo đảm an toàn biên giới quốc gia trên địa bàn Quân khu. Với những thành tích và kết quả đạt được trong năm 2023 về thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng nói chung, nhiệm vụ huấn luyện nói riêng có 2 đơn vị được công nhận “Đơn vị huấn luyện giỏi” là Tiểu đoàn 19, Tiểu đoàn 39 (Bộ Tham mưu Quân khu); nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng.  

Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Trong nước và trên địa bàn Quân khu các thế lực phản động, thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kích động chống phá ta nhất là trên không gian mạng. Trình độ, kinh nghiệm huấn luyện, quản lý, chỉ huy đơn vị của đội ngũ cán bộ cơ sở, cán bộ mới ra trường còn nhiều hạn chế; thao trường bãi tập và một số mặt bảo đảm khác còn khó khăn. Việc điều chỉnh tổ chức, biên chế đặt ra yêu cầu mới trong công tác huấn luyện. Nhiệm vụ và yêu cầu công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật đòi hỏi ngày càng cao.

Nhiệm vụ của LLVT Quân khu nói chung và của bốn cơ quan Quân khu nói riêng là tập trung thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như các nhiệm vụ đột xuất; nâng cao chất lượng huấn luyện tạo sức mạnh tổng hợp và khả năng SSCĐ, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia trên địa bàn Quân khu, giữ vững, ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, bốn cơ quan và các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu tôi yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 1659 của QUTW, Nghị quyết 05 của Đảng uỷ Quân khu về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”; tập trung làm chuyển biến sâu sắc về tư tưởng, nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, XDCQ, quản lý kỷ luật. Đồng thời tổ chức giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức rõ về nhiệm vụ của quân đội, đơn vị; nhiệm vụ huấn luyện trong tình hình mới; từ đó xác định trách nhiệm, xây dựng ý chí, quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Hai là, trên cơ sở Nghị quyết của các cấp ủy đảng, người chỉ huy chỉ đạo, tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện bảo đảm đúng đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng. Tích cực, chủ động, triển khai đồng bộ các mặt báo đảm cho huấn luyện; hoàn thành tốt chức năng tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo các đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Ba là, tập trung huấn luyện vững chắc cho chỉ huy, cơ quan; huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc” cho chiến sĩ, phân đội; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện, bồi dưỡng năng lực làm tham mưu cho đội ngũ cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp. Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Tham mưu làm nhiệm vụ SSCĐ phải là lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra trên địa bàn Quân khu khi có lệnh.

Bốn là, thường xuyên quán triệt, giáo dục cho mọi quân nhân nắm chắc Chỉ thị 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý, kỷ luật, phấn đấu chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và mất an toàn trong huấn luyện, cơ quan làm gương để đơn vị học tập; đẩy mạnh cải cách hành chính công; tác phong, lề lối làm việc tại cơ quan.

Năm là, thường xuyên quan tâm, tổ chức tốt các phong trào thi đua trong huấn luyện. Kết kợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”. Thường xuyên chăm lo đến đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sĩ yên tâm, gắn bó, tự giác phấn đấu, rèn luyện, xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

(*) Tiêu đề do Báo Quân khu đặt.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.