Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 10:10:23

Đoàn KT-QP 345: Điểm tựa vững chắc của nhân dân nơi biên cương

Ngày đăng: 17/01/2023

QK2 – Đoàn Kinh tế – Quốc phòng (KT-QP) 345 đứng chân trên địa bàn các xã biên giới đặc biệt khó khăn của 2 huyện Bát Xát và huyện Mường Khương (tỉnh Lào Cai). Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng là “đội quân công tác”, “đội quân lao động sản xuất” bằng những mô hình, việc làm cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc vùng biên, trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bộ đội Đoàn KT-QP 345 tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong vùng dự án kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch lúa. (Ảnh: TRỊNH BÌNH)

 

Mặc dù được Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền phương quan tâm, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới và hỗ trợ thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, do điều kiện địa bàn dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, giao thông đi lại khó khăn; trình độ nhận thức và điều kiện cuộc sống của đồng bào còn nhiều hạn chế, nhất là những thói quen sinh hoạt, tập tục lạc hậu còn đeo bám; các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng, chống phá… là những khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn, cũng như việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả của đồng bào, với mong muốn nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 345 đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, nhân viên, TTTTN triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, giúp đỡ nhân dân các xã vùng biên thay đổi tư duy cách nghĩ, cách làm, ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo; xây dựng, bảo vệ bản, làng biên giới bình yên, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong những dịp Tết đến Xuân về. Đây được coi là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các kế hoạch phối hợp hoạt động hằng năm của Đoàn với các lực lượng, đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn.

Để cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng biên ngày một khởi sắc, những năm qua, cùng với việc tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, xây dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, triển khai mở rộng các dự án phát triển kinh tế, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 345 đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận, trọng tâm vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp cùng các lực lượng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong vùng dự án; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới phát triển KT-XH, xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị ở cơ sở. Qua đó góp phần giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Với chủ trương phối hợp: Đoàn gắn với tỉnh, huyện; các cơ quan, xí nghiệp, đội sản xuất gắn với xã, thôn, bản để trao đổi, nắm chắc tình hình, triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận và các hoạt động giúp dân sát với nhu cầu của địa phương và từng hộ dân. Chủ động chỉ đạo các tổ, đội công tác bám địa bàn cơ sở, bám dân, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho đồng bào hiểu, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là các chính sách về dân tộc, tôn giáo và vấn đề về chủ quyền biên giới, quốc gia; tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy, chính quyền, các tổ chức quần chúng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; đưa y tế, văn hóa về thôn, bản, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm ngoài cộng đồng; thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, phòng chống, bài trừ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu…

Quán triệt, thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đoàn KT-QP, nhằm bảo đảm vững chắc sinh kế cho người dân, thực hiện mục tiêu “an dân, ổn định, phát triển”, Đoàn đã chỉ đạo mỗi phòng, ban, xí nghiệp, đội sản xuất giúp đỡ từ 2-3 hộ nghèo/ xã thoát nghèo bền vững; tích cực xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi tại đơn vị và các thôn, bản, như: Nuôi gà, lợn giống bản địa, dê, bò, vịt siêu trứng; trồng dứa, ngô lai, sắn cao sản…, để trình diễn cho nhân dân tham quan, học tập và làm theo. Bên cạnh đó, Đoàn tổ chức nhiều tổ, đội công tác bám bản để hướng dẫn đồng bào kỹ thuật chăn nuôi, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất tăng thêm thu nhập cho gia đình. Phát huy vai trò xung kích của TTTTN có chuyên môn về các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp, y tế, kinh tế – xã hội, pháp luật, giáo dục… tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh; mở các lớp xóa mù chữ; hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; hỗ trợ vật tư, con giống cho nhân dân trong vùng dự án. Tích cực huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa vùng thấp với vùng cao… thúc đẩy phát triển KT-XH, củng cố, tăng cường tiềm lực, thế trận QP-AN trên địa bàn.

Cùng với đó, Đoàn cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và công an, biên phòng trao đổi, nắm tình hình địa bàn đóng quân; trên cơ sở đó, đổi mới, bổ sung nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân một cách phù hợp, hiệu quả; động viên cán bộ, nhân viên, TTTTN tham gia ngày công lao động, xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm thiết thực, như: Khơi thông kênh mương, phát quang đường làng, khắc phục sạt lở đất đá, xây dựng đường giao thông nông thôn; phối hợp kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp xây tặng nhà mẫu giáo, nhà tình nghĩa; xóa nhà tranh tre, nứa lá; tổ chức khám bệnh, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tại Trạm xá quân – dân y; cùng với tổ chức thiện nguyện Blu trắng Hà Nội khám, cấp thuốc miễn phí, kết hợp với tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, tham gia xây dựng mạng lưới y tế các xã, thôn, bản; phối hợp mở các lớp xóa mù chữ cho đồng bào và giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín, già làng, trưởng bản, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát đánh giá cao. Bên cạnh đó, Đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, LLVT trên địa bàn tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Thường xuyên nắm chắc các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ lụt, cháy rừng, thống nhất phương án ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, không để bị động, bất ngờ.

Chỉ tính trong năm 2022, các cơ quan, xí nghiệp, đội sản xuất của Đoàn đã đỡ đầu hỗ trợ được hơn 20 hộ gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo. Cán bộ, nhân viên, TTTTN của Đoàn đã tham gia hơn 1.000 ngày công lao động giúp địa phương phát triển sản xuất, làm đường giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai; mở 1 lớp xóa mù chữ cho gần 50 lượt người; cùng với các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện thăm hỏi, tặng quà, tặng áo ấm tình thương và nhu yếu phẩm thiết yếu các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn của đất nước trị giá hơn 500 triệu đồng; Bệnh xá quân – dân y và các tổ quân y dã ngoại của Đoàn đã khám, chữa bệnh cho hơn 2.000 lượt người, trị giá hơn 100 triệu đồng, tạo bước chuyển biến quan trọng trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Để làm được điều đó, Đoàn đã chỉ đạo các đội công tác tổ chức nhiều buổi nói chuyện chuyên đề, nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước tới mọi người dân, nhất là đội ngũ bí thư cấp ủy, các già làng, trưởng bản, cán bộ khu dân cư ở các thôn, bản…, tập trung vào trao đổi kinh nghiệm về thực hiện nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; quản lý, rèn luyện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng…, góp phần xây dưng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh. Đến nay, 100% thôn, bản trong vùng dự án có hệ thống cơ sở chính trị vững chắc.

Những hoạt động trên là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, sự  tích cực, chủ động, quyết tâm chính trị cao của cán bộ, nhân viên, TTTTN Đoàn KT-QP 345 đối với đồng bào các dân tộc biên giới; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đoàn – Là điểm tựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên vùng biên cương của Tổ quốc.

Đại tá NGUYỄN VĂN KẾT, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn KT-QP 345
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.