Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 11:57:34

Các Đoàn KT-QP tổng kết TTTTN đợt 3

Ngày đăng: 29/11/2016

QK2 – Các Đoàn Kinh tế – Quốc phòng (KT-QP) tổ chức hội nghị tổng kết Trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đợt 3 (giai đoạn 2014-2016) và tiếp nhận TTTTN đợt 4 (giai đoạn 2016-2018). Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo Dự án 174 Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu Cục Kinh tế (Bộ Quốc phòng) và đại diện các phòng, ban chức năng Quân khu.

* Trong 2 năm qua, Đoàn KT-QP 313 (Bộ CHQS tỉnh Hà Giang) thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã biên giới khảo sát, nắm chắc tình hình địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và đưa các đội viên TTTTN đến các thôn bản tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; tham gia phối hợp cùng với các cơ sở y tế địa phương tổ chức khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đem hiệu quả thiết thực.

Thiếu tường Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tường Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu trao giấy chứng nhận cho các đội viên TTTTN hoàn thành nhiệm vụ đợt 3 (2014-2016).

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu trao giấy chứng nhận cho các đội viên TTTTN hoàn thành nhiệm vụ đợt 3 (2014-2016).

Đại tá Trần Đình Nhất, Chính ủy Đoàn KT-QP 313 tặng Giấy khen các TTTTN đợt 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại tá Trần Đình Nhất, Chính ủy Đoàn KT-QP 313 tặng Giấy khen các TTTTN đợt 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị của các TTTTN Đoàn KT-QP 313.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị của các TTTTN Đoàn KT-QP 313.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò ghi nhận, biểu dương những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đoàn KT-QP 313 và những đóng góp quan trọng của đội ngũ TTTTN trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu cũng đề nghị Đoàn KT-QP 313 tích cực quán triệt, giáo dục, bồi dưỡng, hướng dẫn đội ngũ TTTTN giai đoạn 2016-2018 nắm chắc chức năng, nhiệm vụ và tình hình địa phương, xây dựng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng các lực lượng trên địa bàn và cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân phát triển KT-XH, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố QP-AN trên địa bàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

* Báo cáo kết quả tổng kết TTTTN đợt 3 của Đoàn KT-QP 345 (Bộ CHQS tỉnh Lào Cai) khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp quan trọng của đội ngũ TTTTN đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đoàn.

Đai biểu tham dự hội nghị động viên, chụp ảnh lưu niệm cùng TTTTN.

Đai biểu tham dự hội nghị động viên, chụp ảnh lưu niệm cùng TTTTN.

Đại tá Lương Tiến Dũng, Chính ủy Đoàn KT-QP 345 trao Giấy khen tặng TTTTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt 3 (2014-2016).

Đại tá Lương Tiến Dũng, Chính ủy Đoàn KT-QP 345 trao Giấy khen tặng TTTTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đợt 3 (2014-2016).

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai tặng quà, động viên các TTTTN đợt 4 (2016-2018).

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai tặng quà, động viên các TTTTN đợt 4 (2016-2018).

Trong 2 năm qua, đội ngũ TTTTN của Đoàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; chủ động khắc phục khó khăn, xung phong nhận nhiệm vụ ở những nơi gian khó tại các tổ đội sản xuất, xây dựng cơ sở chính trị ở các thôn bản biên giới để tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, bài trừ các hủ tục lạc hậu; tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc về đời sống, xã hội của nhân dân trong vùng dự án. Qua đó, góp phần củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Quân đội; tự giác tham gia thực hiện các dự án, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng các điểm thôn bản nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực.

* Thời gian qua, đội ngũ TTTTN Đoàn KT-QP 356 (Bộ CHQS tỉnh Lai Châu) luôn nỗ lực, cố gắng, đoàn kết phối hợp cùng các lực lượng tích cực thực hiện có hiệu quả Dự án 174. Theo đó, các thành viên TTTTN luôn quán triệt, nắm chắc mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình nhiệm vụ địa phương; đặc điểm, phong tục, tập quán, thói quen sinh hoạt, sản xuất của nhân dân các dân tộc trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới; chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định, kỷ luật của quân đội, pháp luật Nhà nước; chủ động nghiên cứu, học hỏi; phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, vận dụng kiến thức đã học vào thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thay đổi căn bản về nhận thức, trách nhiệm và hành động trong nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục…ở địa phương.

Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết TTTTN đợt 3 và tiếp nhận TTTTN đợt 4 của Đoàn KT-QP 356.

Đại biểu dự hội nghị tổng kết TTTTN đợt 3 và tiếp nhận TTTTN đợt 4 của Đoàn KT-QP 356.

Đại diện Ban quản lý Dự án 174 Quân khu và Bộ Quốc phòng trao Huy hiệu và Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho các TTTTN đợt 3 (2014-2016).

Đại diện Ban quản lý Dự án 174 Quân khu và Bộ Quốc phòng trao Huy hiệu và Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho các TTTTN đợt 3 (2014-2016).

Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi, động viên TTTTN đợt 4 (2016-2018).

Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu trao đổi, động viên TTTTN đợt 4 (2016-2018).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đề nghị: Ban quản lý Dự án 174 Đoàn KT-QP 356 tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt công tác quán triệt, bồi dưỡng, hướng dẫn cho đội ngũ TTTTN đợt 4 nắm chắc yêu cầu, nhiệm vụ; tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng đúng các thành viên TTTTN bảo đảm người, đúng việc; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng, phát huy tốt khả năng trình độ, chuyên môn, chuyên ngành của TTTTN, góp phần giữ vững ổn định và củng cố thế trận lòng dân nơi địa bàn biên cương của Tổ quốc.

* Ngày 1-12, Đoàn KT-QP 379, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Tổng kết TTTTN đợt 3 (2014-2016) và tiếp nhận TTTTN đợt 4 giai đoạn 2016-2018.

Đại diện Ban quản lý Dự án 174 Quân khu và Bộ Quốc phòng trao Giấy Chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ TTTTN đợt 3 (2014-2016).

Đại diện Ban quản lý Dự án 174 Quân khu và Bộ Quốc phòng trao Giấy Chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ TTTTN đợt 3 (2014-2016).

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các nữ đội viên TTTTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên trao Bằng khen tặng các nữ đội viên TTTTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đoàng KT-QP 379 tặng Giấy khen các TTTTN đợt 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lãnh đạo Đoàn KT-QP 379 tặng Giấy khen các TTTTN đợt 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đợt 3, Đoàn KT-QP 379 có 45 TTTTN tham gia thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 35 xã thuộc 5 huyện (Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Mường Chà, Nậm Pồ) của tỉnh Điện Biên. Đội ngũ TTTTN đã tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương; thực hiện có hiệu quả mô hình y tế thôn bản ở cơ sở; cùng các tổ chức, đoàn thể địa phương đẩy mạnh vận động phong trào toàn dân tham gia tự quản đường biên, mốc giới và xây dựng các xã, bản nông thôn mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, ổn định đời sống nhân dân…

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị của TTTTN Đoàn KT-QP 379.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết  TTTTN đợt 3.

Đợt 4, Đoàn KT-QP 379 tiếp tục tiếp nhận 35 TTTTN, bảo đảm đúng, đủ ngành nghề đã được đào tạo theo tiêu chí của Ban quản lý Dự án 174 các cấp quy định. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng đánh giá cao vai trò của TTTTN trong việc giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở các địa phương trong vùng dự án; đồng thời yêu cầu Đoàn KT-QP 379 và cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động phối hợp, rà soát, đánh giá, nắm chắc tình hình địa phương; xây dựng chương trình, kế hoạch bố trí, sử dụng lực lượng TTTTN phù hợp với ngành, nghề đào tạo và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở từng địa phương bảo đảm hiệu quả thiết thực.

* Ngày 2-12, Đoàn KT-QP 326 (Bộ CHQS tỉnh Sơn La) tổ chức Hội nghị tổng kết TTTTN đợt 3 (giai đoạn 2014-2016) và tiếp nhận TTTTN đợt 4 (giai đoạn 2016-2018).

Đại diện Ban quản lý Dự án 174 Quân khu và Bộ Quốc phòng trao Giấy chứng nhận và tặng quà lưu niệm TTTTN đợt 3.

Đại diện Ban quản lý Dự án 174 Quân khu và Bộ Quốc phòng trao Giấy chứng nhận và tặng quà lưu niệm TTTTN đợt 3.

2 năm qua, TTTTN của Đoàn KT-QP 326 phối hợp chặt chẽ với các lực lượng mở 5 lớp học xóa mù chữ cho hơn 100 người dân; xây dựng 5 mô hình trồng lúa nước; 4 mô hình nuôi cá theo chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ; 2 mô hình trồng ngô; 6 mô hình chăn lợn nái, lợn thịt và gà vườn… cho năng suất, chất lượng cao.

Tỉnh đoàn Sơn La tặng Bằng khen các TTTTN có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động phong trào ở địa phương trong vùng dự án.

Tỉnh đoàn Sơn La tặng Bằng khen các TTTTN có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động phong trào ở địa phương trong vùng dự án.

Đoàn KT-QP 326 tặng Danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến các TTTTN đợt 3 có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn KT-QP 326 tặng Danh hiệu Chiến sỹ tiên tiến các TTTTN đợt 3 có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, Đoàn KT-QP 326 đã làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, tuyển chọn, tiếp nhận 20 TTTTN đợt 4 (giai đoạn 2016-2018) với 100% đều là công dân trên địa bản tỉnh Sơn La, bảo đảm đúng các tiêu chí về sức khỏe, trình độ, chuyên môn ngành, nghề theo tiêu chí của Ban Quản lý dự án 174 các cấp.

20 TTTTN đợt 4 ra mắt, hứa hẹn trước hội nghị.

TTTTN đợt 4 ra mắt, hứa hẹn trước hội nghị.

Tiết mục Văn nghệ chào mừng hội nghị.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Sơn Hoàng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương và chúc mừng những thành tích của TTTTN đợt 3 đã đạt được; đồng thời, mong muốn TTTTN đợt 4 tích cực nghiên cứu, học hỏi, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn kết cùng cán bộ, chiến sỹ Đoàn KT-QP 326 và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương để triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tạo sự đột phá, làm thay đổi bộ mặt nông thôn các bản làng trên địa bàn biên giới ngày một ấm no, hạnh phúc.

Tin, ảnh: VŨ VIẾT DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.