Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 11:36:41

Điều kiện về nhân sự vận hành, quản trị hệ thống, bảo vệ an ninh mạng

Ngày đăng: 21/08/2022

QK2 – Ngày 15/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Theo đó, điều kiện về nhân sự vận hành, quản trị hệ thống, bảo vệ an ninh mạng được quy định tại Điều 9. Cụ thể như sau:

1. Có bộ phận phụ trách về vận hành, quản trị hệ thống và bảo vệ an ninh mạng.

2. Nhân sự phụ trách về vận hành, quản trị hệ thống và bảo vệ an ninh mạng phải có trình độ chuyên môn về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin; có cam kết bảo mật thông tin liên quan đến hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trong quá trình làm việc và sau khi nghỉ việc.

3. Có cơ chế hoạt động độc lập về chuyên môn giữa các bộ phận vận hành, quản trị, bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

BÙI VĂN NGHĨA

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.