Thứ hai Ngày 18 Tháng 11 Năm 2019, 11:43:21

Đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ

Ngày đăng: 28/12/2018

QK2 – Sáng 28-12, Hội đồng khoa học tổ chức đánh giá cấp cơ sở Đề tài “Đổi mới nội dung, cách thức tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn biên giới của LLVT Quân khu trong tình hình mới”. Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hồi, nguyên Tổng biên tập Tạp chí QPTD, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đánh giá. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu chủ nhiệm đề tài.

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hồi, chủ tịch Hội đồng chủ trì đánh giá.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu chủ nhiệm đề tài.

Đề tài gồm phần mở đầu, 3 chương, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo. Hội đồng khoa học đánh giá, đề tài có bố cục hợp lý, nội dung bám sát chủ đề nghiên cứu, có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Đề tài cũng luận giải khá rõ cơ sở lý luận, thực trạng, các yếu tố tác động và đề xuất các nội dung giải pháp cơ bản về đổi mới nội dung, cách thức tham gia xây dựng HTCTCS ở địa bàn biên giới của LLVT Quân khu trong tình hình mới có sơ sở khoa học và luận cứ rõ ràng. Kết quả nghiên cứu của đề tài thành công sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các Quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn biên giới trong tình hình mới…

Hội đồng khoa học đã tiến hành bỏ phiếu, kết luận đề tài đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ.

Tin, ảnh: ĐÀO NGUYỄN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *