Thứ tư Ngày 29 Tháng 05 Năm 2024, 03:09:28

Đảng uỷ Quân sự tỉnh Hà Giang lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

Ngày đăng: 07/12/2022

QK2 – Ngày 7/12, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2023. Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, các cơ quan Quân khu. Về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2022 Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình nhất là các địa bàn chiến lược, trọng điểm, nhạy cảm; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tác chiến; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, thường xuyên luyện tập các phương án, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch công trình chiến đấu, thao trường huấn luyện giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chỉ đạo tổ chức diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn, qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành địa phương đối với cơ chế hoạt động ở từng trạng thái về quốc phòng và ứng phó với thiên tai, thảm họa được nâng lên, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng KVPT vững chắc và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng. Hội nghị cũng đánh giá nhiều nhiệm vụ thường xuyên, đốt xuất khác đều được Đảng uỷ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành đạt hiệu quả cao, được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Đối với công tác xây dựng Đảng bộ năm 2022, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy Hà Giang về công tác xây dựng Đảng, qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự tỉnh,  năng lực quản lý về quốc phòng, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị cũng thảo luận, đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ trong năm 2023.

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng uỷ Quân sự tỉnh Hà Giang. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng uỷ Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2022, như: Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, công tác tuyển quân, công tác huấn luyện, công tác an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng bộ… cùng nhiều nhiệm vụ khác qua đó đã nâng cao được nhận thức của nhân dân về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đồng thời cũng tạo môi trường lành mạnh để cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân phát triển kinh tế, xã hội đem lại đời sống ấm no trên địa bàn. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 theo tinh thần của Nghị quyết đã đề ra, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu mong muốn Tỉnh uỷ, UBND tỉnh quan tâm hơn nữa đối với Đảng uỷ Quân sự tỉnh trong năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ quân sự tỉnh nêu rõ: Mặc dù tỉnh Hà Giang còn nhiều khó khăn song được sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã đoàn kết chủ động khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2022. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Quân sự tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời yêu cầu Đảng uỷ Quân sự tỉnh trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong phương hướng dự thảo Nghị quyết đã được các đại biểu thảo luận kỹ, đặc biệt là nâng cao chất lượng huấn luyện; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, phát huy tính tiền phong, của cán bộ chủ trì các cấp để khẳng định được vị trí, vai trò của LLVT trong cấp uỷ, chính quyền địa phương và trong lòng nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Tin, ảnh: TRƯỜNG DŨNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.