Thứ bảy Ngày 02 Tháng 03 Năm 2024, 11:34:47

Đảng ủy Quân khu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

Ngày đăng: 28/12/2016

QK2- Ngày 28-12, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dự theo dõi Hội nghị có đại biểu của Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy các phòng, ban cơ quan Quân khu và các đơn vịtrực thuộc tại 18 điểm cầu. Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu khai mạc và quán triệt Nghị quyết TW4 tại điểm cầu Quân khu.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu khai mạc và quán triệt Nghị quyết TW4 tại điểm cầu Quân khu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã khái lược những thành quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, xây dựng và phát triển của Đảng ta trong suốt 86 năm qua; đồng thời khẳng định vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa ra đời của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)là một yêu cầu, đòi hỏi tất yếu, hợp quy luật khách quan trong quá trình xây dựng và phát triển của Đảng. Đây cũng là sản phẩm của sự đoàn kết, thống nhất, là sự tập trung trí tuệ và trình độ, năng lực, trách nhiệm chính trị cao của các đại biểu Ban Chấp hành Trung ương; thể hiện rõ bản lĩnh và sự cầu thị của một Đảng chân chính với quyết tâmlàm trong sạch bộ máy lãnh đạo của Đảng, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực tốt; xây dựng Đảng ta thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; thống nhất về ý chí và hành động, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu quán triệt Nghị quyết số 05 của Trung ương tại điểm cầu Quân khu.

Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu quán triệt Nghị quyết số 05 của Trung ương tại điểm cầu Quân khu.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt Nghị quyết số 06 của Trung ương.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Thế, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu quán triệt Nghị quyết số 06 của Trung ương.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân khu đã quán triệt Nghị quyết 05, Nghị quyết 06 của Trung ương về: Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận số 09 của Trung ươngvề tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao đổi với các đại biểu xung quanh những vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XII)

Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trao đổi với các đại biểu xung quanh những vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW4 (Khóa XII)

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị cần phải gương mẫu chấp hành; tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ việc học tập, quán triệt và triển khai thực Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) tới mọi cán bộ, đảng viên; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tới mọi cán bộ, chiến sỹ và quần chúng trong đơn vị. Cơ quan chính trị các cấp chủ độngtriển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện cho đảng viên, với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể sát thực, làm cơ sở kiểm tra, giám sát và kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng các cấp thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, theo đúng yêu cầu của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra.

Tin, ảnh: HẢI DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.