Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 03:14:29

Đảng uỷ Quân khu thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Ngày đăng: 03/06/2024

QK2 – Sáng 3-6, Đảng ủy Quân khu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng, khóa XIII. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính uỷ Quân khu chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 22 điểm cầu trong toàn LLVT Quân khu 2 với hơn 1.200 đại biểu dự tại các điểm cầu.

Trung tướng Phạm Đức Duyên thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9, BCHTW Đảng (khóa XIII).

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quân khu.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Quân khu, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu trực tiếp thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII. Đồng chí Trung tướng Phạm Đức Duyên cho biết, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng: Đề cương chi tiết Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030; Đề cương Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc căn cứ đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, xác định thời gian tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, tạo thống nhất cao về tư tưởng, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, tạo tiền đề để năm 2025 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong LLVT Quân khu.

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.