Thứ năm Ngày 29 Tháng 10 Năm 2020, 03:15:32

Đảng bộ tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày đăng: 16/10/2020

QK2 – Sáng 16-10, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, phát biểu chỉ đạo. Tham dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đại biểu các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 2.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2020 – 2025 với phương châm "Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển" và chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; phấn đấu đưa kinh tế – xã hội tỉnh Hà Giang phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc”. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Bộ Chính trị tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch thay mặt Bộ Quốc phòng trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, quyết định phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI và thực hiện công tác nhân sự theo quy định của Điều lệ Đảng, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng hoa chúc Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiếp tục kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tế địa phương; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi những suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên…

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *