Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 10:22:21

Cụm Công tác thi đua số 2 tổng kết phong trào thi đua năm 2023

Ngày đăng: 28/11/2023

QK2 – Trong 2 ngày, từ 23 và 24/11, Cụm Công tác thi đua số 2, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam (gồm các tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Phú Thọ) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023. Tới dự có Thiếu tướng Lê Quang Đại, UVBTV TW Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Phú Thọ – Cụm trưởng Cụm Công tác thi đua số 2 năm 2023.  

Đồng chí Lê Quang Đại, Cụm trưởng, ký công nhận giao ước thì đua của các đơn vị trong Cụm.

Công tác thi đua khen thưởng năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Hội CCB các tỉnh trong Cụm đã ban hành đầy đủ hệ thống kế hoạch, hướng dẫn các cấp Hội và tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng các nội dung, chỉ tiêu thi đua, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương. Các cấp Hội tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng việc học tập, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; khuyến khích nhân tố mới, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thực hiện các cuộc vận động, chương trình phối hợp của địa phương và của Hội; tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, lợi ích hợp pháp cho hội viên. Hoàn thành chỉ tiêu phát triển hội viên và tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các Tổ chức chính trị – xã hội vận động hội viên, CCB và Nhân dân triển khai đồng bộ các nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Tại hội nghị, Hội CCB trong cụm tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tiến hành ký kết thi đua năm 2024. Năm 2024 Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Gương mẫu – Sáng tạo – Chung sức đồng lòng”. Công tác thi đua khen thưởng tập trung vào động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên CCB, phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới” năng động, sáng tạo vươn lên đạt được thành tích tốt nhất trong các hoạt động của Hội và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụm Công tác thi đua số 2 cũng đã thống nhất công tác khen thưởng năm 2023; đề nghị Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua cho Hội CCB tỉnh Phú Thọ và Bằng khen cho Hội CCB các tỉnh Hà Giang, Yên Bái; đồng thời, suy tôn Hội CCB tỉnh Yên Bái là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024.

Tin, ảnh: KIỀU TUẤN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.