Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 04:39:12

Cục Kỹ thuật Quân khu làm tốt công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự

Ngày đăng: 06/06/2024

QK2 – Trong 2 ngày 5 và 6-6, Đoàn công tác Cục Tiêu chuẩn Đo lường – Chất lượng (ĐL – CL), Bộ Tổng tham mưu do Đại tá Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự đang khai thác sử dụng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật Quân khu.

 Đại tá Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Cục trưởng, Cục Tiêu chuẩn Đo lường – Chất lượng phổ biến kế hoạch kiểm tra.

Đại tá Đỗ Công Mạnh, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu phát biểu tại hội nghị kiểm tra.

Qua kiểm tra cho thấy, từ tháng 01 năm 2023 đến nay, công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự đang khai thác, sử dụng tại Quân khu đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Các đơn vị đã quán triệt, chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự, góp phần nâng cao công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, đường bộ, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện vận tải quân sự. Cụ thể năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, Quân khu đã tổ chức đăng kiểm toàn bộ số tàu vận tải; xuồng cứu hộ, cứu nạn; các phương tiện vượt sông nhẹ và 100% xe ô tô quân sự của Quân khu. Quá trình tổ chức kiểm định thực hiện nghiêm quy định về các hạng mục và phương pháp kiểm tra theo các tiêu chuẩn quy định. Bên cạnh đó, Quân khu thường xuyên cử cán bộ, kiểm định viên, nhân viên thống kê đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Cục Tiêu chuẩn Đo lường – Chất lượng kiểm tra tại Trung đoàn 652 (Cục Hậu cần Quân khu).

Phát biểu kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Cục trưởng Tiêu chuẩn ĐL-CL ghi nhận và biểu dương kết quả mà Ngành Tiêu chuẩn ĐL – CL Quân khu đã đạt được. Đồng thời nhấn mạnh, công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự là một nội dung quan trọng trong công tác hậu cần – kỹ thuật. Thông qua hoạt động đăng kiểm, kiểm định để kiểm tra đánh giá tình trạng đồng bộ, tình trạng kỹ thuật của tàu, xe quân sự làm cơ sở để bảo đảm cho các nhiệm vụ khác. Để làm tốt hơn nữa công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự trong thời gian tới, đồng chí Phó Cục trưởng Tiêu chuẩn ĐL-CL yêu cầu Ngành Tiêu chuẩn ĐL – CL Quân khu tham mưu cho Thủ trưởng Cục Kỹ thuật Quân khu chỉ đạo các đơn vị tiếp tục giáo dục, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn về các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Kỹ thuật về công tác đăng kiểm tàu, xe quân sự; duy trì nghiêm công tác huấn luyện kỹ thuật thường xuyên; đẩy mạnh nghiên cứu, khai thác dây truyền trang bị kiểm định; thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra, hiệu chuẩn, sửa chữa các trang bị trên dây truyền kiểm định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: TRƯỜNG DŨNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.