Chủ nhật Ngày 11 Tháng 04 Năm 2021, 10:10:44

Cục Chính trị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng: 24/02/2021

QK2 – Sáng 23-2, Cục Chính trị Quân khu tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng uỷ Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Cán bộ, đảng viên dự hội nghị đã được báo cáo viên Quân khu thông tin các nội dung: Công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng bộ, giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, trước hết là đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các cấp trong Cục Chính trị nắm được kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, làm cơ sở cho học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, trọng tâm cụ thể hoá đường lối quan điểm của Đảng; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng, ý chí hành động, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, thực hiện thắng lợi và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.

Tin, ảnh: TRỌNG HÙNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *