Chủ nhật Ngày 25 Tháng 08 Năm 2019, 11:27:24

Công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng xây dựng KVPT Quân khu ngày càng vững chắc

Ngày đăng: 05/02/2019

QK2 – Năm 2018, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đáng chú ý là chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa bảo hộ; chiến tranh thương mại gia tăng; sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hoạt động khủng bố an ninh mạng và vấn đề trên Biển Đông đặt ra những thách thức đối với cộng đồng quốc tế.
Trên địa bàn Quân khu, các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, điều đó đặt ra những thách thức to lớn đối với Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và trách nhiệm đối với công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. 
Quản lý Nhà nước về quốc phòng đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện Nghị định 119/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc Nghị định 119 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành hệ thống văn bản đồng bộ nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS-QP trên các nhiệm vụ như: Đối với công tác giáo dục QP-AN đã kiện toàn Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp, duy trì đúng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Giáo dục QP-AN cho toàn dân được triển khai đạt kết quả tốt, hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp với trình độ dân trí của từng vùng miền, từng dân tộc, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác QP-AN trên địa bàn Quân khu. Các cơ quan, đơn vị nhất là Bộ CHQS các tỉnh và các Đoàn kinh tế – quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ QS-QP gắn với phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Do vậy đến nay các tỉnh đã xây dựng đề án nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố thị xã giai đoạn 2010-2020. Triển khai thực hiện có hiệu chủ trương kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN, làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện. Phối hợp hoàn thành việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt – Trung bảo đảm an toàn tuyệt đối đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm Nghị định 77 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lực lượng quân sự, công an, biên phòng, DQTV thực hiện nghiêm quy chế và duy trì hoạt động có hiệu quả do đó nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu trao đổi kinh nghiệm trong diễn tập KVPT tỉnh Lai Châu.

Trong công tác đối ngoại quân sự đã quán triệt thực hiện nghiêm túc quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng duy trì tốt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với quân đội, nhân dân hai nước Lào và Trung Quốc. Chỉ đạo lực lượng vũ trang các tỉnh biên giới làm tốt công tác tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới, thường xuyên trao đổi thông tin, phòng chống tội phạm, tăng cường hiểu biết, giao lưu, trao đổi, qua đó góp phần giữ vững ANCT, phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng thực hiện tốt việc phối hợp với các Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trong chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện quy chế dân chủ phù hợp với quy định của Đảng và điều kiện thực tế của từng địa phương; thực hiện tốt việc luân chuyển và tăng cường cán bộ cho cơ sở. Chỉ đạo các tổ đội công tác của Quân khu trực tiếp tham gia xây dựng cơ sở tại các xã trọng điểm, có phức tạp về trật tự trị an; làm tốt công tác vận động quần chúng xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo gắn với ngăn chặn đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cơ sở đặc biệt là cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Đến nay Quân khu đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở cho 3.507 đồng chí cán bộ cơ sở (trong đó đại học 284, cao đẳng 639; trung cấp 2.584 cán bộ). Số cán bộ được đào tạo về các địa phương đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng địa phương.
Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cũng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang địa phương theo hướng “Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu” lấy xây dựng chính trị làm cơ sở. Lực lượng bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng được tổ chức biên chế đúng quy định. Các đơn vị trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị và xây dựng chính quy, năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự các cấp được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay tổng số DQTV đạt 2,0% so với dân số, nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành địa phương đối với công tác DQTV, DBĐV được nâng cao. Trong điều kiện ngân sách các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, song cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ DQTV và DBĐV như bảo đảm cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho cơ quan quân sự các cấp, chi trả đầy đủ, kịp thời phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ theo phân cấp bảo đảm chế độ trợ cấp, trang phục cho lực lượng DQTV tham gia huấn luyện, phù hợp khả năng từng địa phương. Hàng năm các địa phương đều tổ chức huấn luyện bảo đảm 100% cơ sở DQTV. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV. Trong đó thường xuyên coi trọng công tác xây dựng Đảng nhất là công tác phát triển đảng viên mới, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV hiện đạt 25,8%, lực lượng dự bị động viên đạt 14,1%, hầu hết các chi, đảng bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp giữa DQTV với các lực lượng đứng chân trên địa bàn theo Nghị định 77 và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP trong bảo vệ biên giới biển đảo, bảo vệ giữ gìn ANCT, TTATXH ở cơ sở, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Các tỉnh biên giới, thực hiện nghiêm Quy chế 4343 của Bộ Tư lệnh Quân khu với Bộ Tư lệnh Biên phòng về phối hợp hoạt động bảo vệ tuần tra biên giới giữa lực lượng DQTV với bộ đội biên phòng, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH ở cơ sở. Lực lượng DBĐV của các địa phương được tổ chức quản lý chặt chẽ, chuẩn bị mọi mặt để sẵn sàng động viên theo quy định.  
Lực lượng vũ trang Quân khu luôn giữ vững vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo các tỉnh tổ chức có hiệu quả các cuộc diễn tập KVPT. Các tỉnh chỉ đạo các huyện diễn tập theo phân cấp, bảo đảm cho các cấp, các ngành dân sự hiểu và nắm chắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhiều năm qua trên địa bàn Quân khu đã xảy ra hàng chục đợt mưa lũ, sạt lở đất kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân, Bộ Tư lệnh Quân khu đã điều động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, phương tiện có mặt kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Lực lượng vũ trang các tỉnh đã phối hợp với công an và các lực lượng dân phòng thường xuyên làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự xã hội và vận động quần chúng, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương kết hợp với nhiệm vụ củng cố quốc phòng-an ninh trong xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc.
Để không ngừng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng từ Quân khu đến các đơn vị, địa phương, thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Một là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhiệm vụ quản lý Nhà nước về quốc phòng, làm cho các cấp, các ngành và mọi người dân hiểu rõ nhiệm vụ QP-AN ngày nay có nhiều điểm mới, với yêu cầu cao.
Hai là, Bộ CHQS các tỉnh là cơ quan chủ trì giúp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quản lý Nhà nước về quốc phòng ở địa phương, cần điều chỉnh, bổ sung các nội dung quản lý quốc phòng ở các cấp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, phù hợp với yêu cầu mới.
Ba là, tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quốc phòng. Quá trình thực hiện quản lý về quốc phòng, các cơ quan phải dựa vào hệ thống văn bản và các chính sách của Nhà nước về quốc phòng. 
Bốn là, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng từ Quân khu đến các địa phương. Trước hết là tập trung nâng cao trình độ, năng lực của cơ quan chức năng trực tiếp làm công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản và chính sách làm cơ sở để kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ quốc phòng của các cấp, các ngành ở địa phương.
Trong khí thế của những ngày đầu Xuân Kỷ Hợi, mừng đất nước đổi mới phát triển, mừng Đảng ta 89 tuổi, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng vinh dự, tự hào với truyền thống “Trung thành, tự lự, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng” của LLVT Quân khu, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, ra sức huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, xây dựng đơn vị VMTD,  khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng- an ninh nhân dân vững chắc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng PHÙNG SĨ TẤN
Tư lệnh Quân khu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *