Thứ hai Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024, 03:55:29

Coi trọng nâng cao chất lượng huấn luyện ở Lữ đoàn 543

Ngày đăng: 26/12/2022

QK2 – Lữ đoàn 543 là đơn vị công binh hỗn hợp của Quân khu với nhiệm vụ chính trị, trung tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ sứu sập, phòng chống cháy rừng. Mặc dù, trong điều kiện đóng quân và làm nhiệm vụ phân tán, chủ yếu trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, hoạt động dã ngoại, nhỏ lẻ; đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ, khối lượng lớn, phức tạp như huấn luyện, SSCĐ, xây dựng công trình, làm đường tuần tra biên giới, rà phá bom mìn, vật liệu nổ, song trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 543 luôn chú trọng quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác huấn luyện, SSCĐ.

Huấn luyện đảm bảo vượt sông ở Lữ đoàn 543.


Hằng năm, trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Lữ đoàn và cấp ủy các cấp ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, xác định rõ định mức, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện cho từng đối tượng, đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ thấy rõ tầm quan trọng của công tác huấn luyện. Công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phương án và địa bàn tác chiến của từng đối tượng, đơn vị; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy; các nội dung, biện pháp công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện được chú trọng, đi vào chiều sâu, có nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực. Việc đổi mới chương trình, nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện được thực hiện tích cực bằng nhiều giải pháp khoa học, phù hợp với tổ chức biên chế, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
Trước khi bước vào huấn luyện, Lữ doàn chú trọng tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế; trong đó, chú trọng ưu tiên các đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ SSCĐ; chủ động làm tốt công tác tập huấn cán bộ; chuẩn bị giáo án, bài giảng; khai thác mọi nguồn lực đảm bảo cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, công sự, trận địa, mô hình, học cụ; phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trong huấn luyện, đơn vị đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; chú trọng huấn luyện theo nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn tác chiến và tình huống chiến đấu; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là huấn luyện chuyên ngành công binh, huấn luyện phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập, phòng chống cháy rừng; kết hợp tốt giữa huấn luyện với giáo dục chính trị, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và rèn luyện thể lực cho bộ đội; coi trọng huấn luyện khai thác làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế, nhất là vũ khí, khí tài trang bị mới; tăng cường huấn luyện dã ngoại, nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phương tiện khi có tình huống, diễn tập vòng tổng hợp, diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng do Quân khu chỉ đạo bảo đảm an toàn. 
Theo Đại tá Lê Anh Tuấn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 543, kinh nghiệm nổi bật trong công tác huấn luyện mà đơn vị rút ra trong thời gian qua là Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị; quán triệt, triển khai thực hiện hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo” gắn với đẩy mạnh thực hiện đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”; chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo đúng đủ nội dung, sát với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế cơ quan, đơn vị và điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời thực hiện tốt chế độ kiểm tra, sơ tổng kết kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những mặt hạn chế, nhân rộng những kinh nghiệm hay, mô hình điểm trong toàn đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi, quản lý kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao" gắn với thực hiện các phong trào Thi đua Quyết thắng trong cơ quan, đơn vị….
Nhờ tích cực đổi mới, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp phù hợp nên chất lượng huấn luyện, SSCĐ ở Lữ đoàn 543 luôn được nâng cao. Đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; trong đó 90% cán bộ cấp tiểu đoàn, 80% cán bộ cấp đại đội, trung đội đạt trình độ huấn luyện khá, giỏi, đồng thời đáp ứng yêu cầu “giỏi cấp mình, thành thạo cấp dưới và biết cấp trên”. Qua kiểm tra kết quả huấn luyện cho các đối tượng, 100% các nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó gần 85% đạt khá, giỏi. Qua các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ Tư lệnh Công binh, Lữ đoàn 543 đều được đánh giá đạt loại giỏi; nhiều năm Lữ đoàn đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”.
Bài, ảnh: XUÂN PHƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.