Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 05:21:44

Chủ động bám sát tình hình, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ngày đăng: 27/06/2022

QK2 – Ra đời trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, ngày 27/6/1972, Trung đoàn cao xạ 256 (nay là Lữ đoàn PK 297) được thành lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, trong điều kiện còn muôn vàn khó khăn, nhưng cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Lữ đoàn đã dũng cảm, kiên cường chiến đấu bắn rơi 7 máy bay Mỹ các loại. Đặc biệt trong đêm 24 và 26/12/1972, CB,CS Lữ đoàn đã bắn rơi 2 máy bay B-52 của địch, trở thành một trong hai đơn vị đầu tiên bắn rơi “Siêu pháo đài bay B-52” bằng pháo cao xạ 100 ly; đập tan sự kiêu hãnh “bất khả xâm phạm” của không lực Hoa Kỳ, góp phần quan trọng cùng quân và dân miền Bắc làm nên kỳ tích “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.

Sau khi đất nước thống nhất, trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, Lữ đoàn tham gia vận chuyển hàng nghìn tấn VKTBKT, lương thực, thực phẩm phục vụ các đơn vị chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lớp lớp các thế hệ CB,CS Lữ đoàn đã xây đắp nên truyền thống “Trung thành – Đoàn kết – Dũng cảm – Chiến thắng”, được Đảng, Nhà nước phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ đoàn chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo năm 2022.

Để có được những chiến công và thành tích tiêu biểu trên, từ ngày thành lập tới nay, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, quan điểm chính trị, nghệ thuật quân sự của Đảng; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, thường xuyên giáo dục cho CB,CS có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm cao, SSCĐ, hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Lữ đoàn thường xuyên nghiên cứu, bám sát đường lối, quan điểm, nghị quyết của Đảng; đặc biệt là nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác QS-QP; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ; từng bước kiện toàn tổ chức, biên chế, xây dựng lực lượng theo hướng “tinh, mạnh, gọn”. Trong đó, xây dựng Đảng bộ TSVM là nhiệm vụ then chốt, xây dựng Lữ đoàn VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu” là nhiệm vụ trọng tâm. Chú trọng quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết 765, Kết luận số 60 của QUTW về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo” với nhiều giải pháp toàn diện, đột phá, tạo sự chuyển biến vững chắc trong huấn luyện. Do vậy, kết quả huấn luyện hằng năm của Lữ đoàn luôn đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; tham gia diễn tập, hội thao, hội thi bắn đạn thật ở các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt thành tích cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thời gian tới, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với công lao to lớn của các thế hệ đi trước, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XIV, gắn với Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 21 của Hội nghị lần thứ tư BCHTW Đảng (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Nghị quyết số 847 của QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Chỉ thị 53 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, làm cho CB,CS tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống; xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho CB,CS sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, hội thi, hội thao; tập trung đổi mới chương trình, nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện; thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, đối tượng tác chiến và địa bàn hoạt động. Tăng cường lãnh đạo xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Đặc biệt coi trọng đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác; quan tâm, chăm lo bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá LÊ ANH LONG, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 297
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.