Chủ nhật,20/01/2019 | 04:35:58 GMT+7

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu ra Chỉ thị về nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong LLVT Quân khu

Ngày đăng: 17/05/2018

QK2 – Ngày 16 /5/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã ra Chỉ thị số: 53 -CT/ĐU “Về việc nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong Lực lượng vũ trang Quân khu”. Chỉ thị yêu cầu các cấp trong Đảng bộ Quân khu thực hiện 8 nhóm chủ trương, giải pháp về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì. Nội dung trọng tâm là:

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp nắm chắc và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên và cấp mình. Phát huy dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu.

Đảng ủy Quân khu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đảo xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ảnh: KIỀU TRINH

Cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp phải nghiêm túc tự quán triệt, nhận thức rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trước cơ quan, đơn vị. Xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, sát cơ sở, phương pháp, tác phong làm việc khoa học; làm việc theo chức trách, hành động theo điều lệnh, nói đi đôi với làm; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện ngay việc nêu gương trong mọi hoạt động để cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền học tập, noi theo.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị phải phân công nhiệm vụ cho cán bộ cụ thể, rõ ràng; hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và một năm phải kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ; gắn trách nhiệm của cán bộ chủ trì với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nội dung kiểm điểm, đánh giá cán bộ phải được thể hiện trong biên bản hội nghị cấp ủy, chi bộ. Nếu để cơ quan, đơn vị trì trệ, chậm chuyển biến; vi phạm kỷ luật kéo dài; mất đoàn kết; vi phạm nguyên tắc lãnh đạo; chất lượng hoàn thành nhiệm vụ, chất lượng tham mưu thấp; ít quan tâm chăm lo đơn vị… hoặc xảy ra vụ việc thì cán bộ chủ trì phải kiểm điểm, xem xét trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị, cấp ủy cùng cấp và cấp trên. Kết quả bình xét thi đua khen thưởng; nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; xem xét nhân sự điều động, bổ nhiệm, đi học phải căn cứ kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và trách nhiệm của từng cán bộ.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thực hiện nghiêm chế độ phối hợp, trao đổi với cấp ủy, chính quyền địa phương; với cơ quan, đơn vị ngành dọc cấp trên để nắm, quản lý chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.

Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân trong công tác xây dựng đảng, giám sát quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu cũng yêu cầu hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp ủy, chỉ huy để lấy phiếu tín nhiệm cán bộ; tập trung vào cán bộ chủ trì, cán bộ quản lý các cơ quan trọng yếu. Tín nhiệm cán bộ được xác định theo các mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và không tín nhiệm đồng thời xem xét thực hiện các biện pháp điều chỉnh cán bộ có tỷ lệ số phiếu không tín nhiệm cao.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ chủ trì. Căn cứ vào Chỉ thị, cơ quan chức năng các cấp hướng dẫn thực hiện, quán triệt, phổ biến chỉ thị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Đây là bước cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ Quân khu, qua đó khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; xây dựng, rèn luyện, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì  các cấp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

ĐỨC ĐÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *