Thứ tư Ngày 03 Tháng 06 Năm 2020, 07:35:59

“Câu lạc bộ huấn luyện giỏi” ở Trung đoàn 98

Ngày đăng: 29/10/2019

QK2 – Để đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, Trung đoàn 98 (Sư đoàn 316) đã và đang triển khai hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ huấn luyện giỏi”. Câu lạc bộ (CLB) hoạt động nền nếp góp phần hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện, quản lý, giáo dục bộ đội.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, mô hình “CLB huấn luyện giỏi” của Trung đoàn 98 ra đời xuất phát từ động cơ, phấn đấu, cầu tiến bộ của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ muốn được trưởng thành, phát triển và khẳng định bản thân. Đồng thời giúp Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thông qua đó sàng lọc, phân loại, sử dụng cán bộ được chính xác, từ đó có những biện pháp phân công bồi dưỡng, kiểm tra, kèm cặp, giúp đỡ lẫn nhau theo hình thức cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cán bộ có kinh nghiệm bồi dưỡng cho cán bộ trẻ, ít kinh nghiệm.

Đội ngũ cán bộ các cấp Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 phát huy vai trò nòng cốt trong công tác huấn luyện.

Mô hình “CLB huấn luyện giỏi” của Trung đoàn 98 được chia thành 4 đội gồm: Đội huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh; đội huấn luyện chiến thuật; đội huấn luyện điều lệnh và đội huấn luyện thể lực. Mỗi đội có 6 thành viên là cán bộ cốt cán, có kinh nghiệm của các tiểu đoàn, đại đội, trung đội với nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, soạn thảo kế hoạch, giáo án mẫu theo hướng dẫn của các cấp. Sau đó các thành viên trong từng đội sẽ tiến hành thục luyện giáo án, bài giảng theo nội dung được phân công để thông qua trước chỉ huy Trung đoàn. Sau khi giáo án, bài giảng được thông qua, các đội trong CLB tổ chức huấn luyện mẫu vào chiều thứ 6 hàng tuần và các ngày nghỉ để đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác huấn luyện trong toàn Trung đoàn tham quan, học tập cũng như đóng góp ý kiến để chuẩn hóa một bài giảng, một đề mục huấn luyện, trên cơ sở đó tổ chức huấn luyện bảo đảm theo đúng nội dung, chương trình, thời gian, kế hoạch đề ra.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trung đoàn trưởng, TMT đồng thời cũng là Chủ tịch “CLB huấn luyện giỏi” của Trung đoàn 98 nhấn mạnh: “Việc thành lập CLB huấn luyện giỏi của Trung đoàn xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đơn vị VMTD, trong đó nội dung đặc biệt quan trọng là công tác huấn luyện SSCĐ. Chúng tôi nhận thấy rằng, một trong những hạn chế của đội ngũ sĩ quan trẻ của đơn vị là chưa có kinh nghiệm, kỹ năng trong chỉ huy, quản lý bộ đội và công tác chuyên môn nghiệp vụ. Vì thế CLB ra đời sẽ là cầu nối để các đồng chí cán bộ đi trước có thể truyền thụ kinh nghiệm, kiến thức huấn luyện thực tế cho các đồng chí cán bộ mới ra trường, giúp cho họ có thể bổ sung thêm kiến thức để hoàn thiện về phương pháp, tác phong chỉ huy, tác phong huấn luyện, hoàn thiện kỹ năng trong tổ chức một buổi lên lớp huấn luyện về quân sự, chính trị hay các nội dung khác”.

Với quan điểm huấn luyện thực chất, đánh giá kết quả thực chất, gắn trách nhiệm của cán bộ trong từng nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và phương châm “cán bộ mẫu mực nêu gương”, đối với các nội dung khó như huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, huấn luyện chiến thuật hay huấn luyện điều lệnh, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện cũng phải thục luyện kỹ lưỡng nội dung, trau dồi phương pháp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nói và làm động tác mẫu.

Trung úy Nguyễn Văn Bính, Trung đội trưởng Trung đội 5, Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, tâm sự: “Khi mới ra trường về đơn vị nhận nhiệm vụ tôi còn bỡ ngỡ, lúng túng trong quản lý và thực hành huấn luyện bộ đội. Nhưng nhờ theo dõi các đội trong CLB huấn luyện giỏi của Trung đoàn tiến hành huấn luyện mẫu cũng như được sự kèm cặp, bồi dưỡng của chỉ huy các cấp, định hướng nội dung, truyền đạt kinh nghiệm, kiểm tra thực tế nên tôi đã tiến bộ rõ rệt. Đến nay, tôi đã độc lập đảm nhiệm huấn luyện tốt các nội dung theo chức trách và sự phân công của chỉ huy đơn vị”.

Trung tá Phạm Hồng Dự, Chính ủy Trung đoàn khẳng định: “Đội ngũ cán bộ giỏi sẽ tác động trực tiếp đến kết quả huấn luyện của đơn vị. Cho nên, rèn cán bộ chính là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện của Trung đoàn trong nhiều năm nay. Hiện tại đội ngũ cán bộ trong Trung đoàn đại đa số đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện theo phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng thực hành. Nhiều đơn vị được công nhận đủ tiêu chuẩn “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Đây là cơ sở để Trung đoàn phấn đấu năm 2019 có 100% các khoa mục, nội dung kiểm tra đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% khá, giỏi. Để đạt được chỉ tiêu đó yêu cầu chất lượng đội ngũ cán bộ phải được nâng lên, việc ra đời CLB góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị”.

Bài, ảnh: TRẦN HÀO

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *