Thứ bảy Ngày 28 Tháng 01 Năm 2023, 11:22:41
Hoàn tất
Đóng

Nội dung cơ bản của Luật Thi hành án dân sự

13/06/2022

Thi hành án dân sự là hoạt động đưa bản án, quyết định dân sự hoặc phần dân sự trong trong bản án, quyết định về hình sự của tòa án có hiệu lực pháp luật ra thi hành, làm cho các phán quyết có hiệu lực trên thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi […]

10 điểm mới về mức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ được áp dụng từ ngày 1/1/2022

QK2 – Ngày 28/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 123 sửa đổi, bổ sung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng (có hiệu lực từ ngày 1/1/2022). Trong đó, nhiều vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ bị […]

Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ

QK2 – Tại Điều 33 Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 quy định chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ như sau: 1. Các chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ quy định […]

Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh

QK2 – Tại Điều 35 Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 quy định Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ bị ốm đau, bị tai nạn, chết, bị thương, hy sinh như sau: 1. Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ hoặc đang là […]

Chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ khi làm nhiệm vụ

QK2 – Tại Điều 34 Luật Dân quân tự vệ được Quốc hội thông qua tháng 11/2019 quy định chế độ, chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ như sau: a) Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công […]

Quy định của pháp luật về xử lý hành vi xuất cảnh, nhập cảnh trái phép

QK2 – Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước, một số đối tượng vì lợi ích kinh tế cá nhân đã đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam hoặc giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người […]

Xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

QK2 – Thời gian qua, dịch Covid-19 trong cả nước nói chung và trên địa bàn Quân khu nói riêng diễn biến nhanh và phức tạp. Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Bộ Quốc phòng, Quân khu đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn […]

Chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của , người có công với cách mạng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Điều 5, Chương I, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định cụ thể chế độ ưu đãi người có […]

Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 về ưu đãi người có công với cách mạng. Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021. Điều 3, Chương I, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định cụ thể đối tượng hưởng chế độ […]

Chế độ, chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ

Chế độ, chính sách đối với dân quân khi làm nhiệm vụ được quy định như sau: a) Đối với dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, dân quân phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế được trợ cấp ngày công lao động, bảo đảm tiền ăn; […]