Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 09:32:05

Các cơ quan, đơn vị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Ngày đăng: 27/11/2023

QK2- Ngày 27-11, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu tới dự, chỉ đạo hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị. Cùng dự hội nghị có đại biểu các phòng chức năng cơ quan Quân khu.

* Cục Chính trị Quân khu: Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Khổng Đình Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Đại tá Lê Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân khu. Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Cục Chính trị Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất và trực tiếp hướng dẫn, triển khai các mặt hoạt động CTĐ, CTCT, công tác tư pháp trong LLVT Quân khu, góp phần giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cụ thể: Đảng ủy Cục Chính trị đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của trên đạt hiệu quả tích cực. Các cơ quan có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với duy trì kỷ luật; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả PTTĐ quyết thắng. Trong năm 2023 có 658 tập thể, 827 cá nhân được khen thưởng. Đảng ủy Cục Chính trị thường xuyên tham mưu, chỉ đạo kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và triển khai thực hiện tốt tinh thần “7 dám”  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu. Bên cạnh đó đã kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế lãnh đạo công tác cán bộ; tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận, truyên truyền đặc biệt. Các tổ chức quần chúng, hội đồng nhân dân ngày càng được củng cố phù hợp từng loại hình đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chủ trì hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Cục Chính trị đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí Chính ủy Quân khu đề nghị, năm 2024 Đảng ủy Cục Chính trị tập trung khắc phục khó khăn trong điều kiện thiếu vắng cán bộ, tích cực tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động CTĐ,CTCT, đặc biệt là việc chuẩn bị các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Trước mắt cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tập huấn cán bộ, gặp mặt cán bộ cao cấp; làm tốt công tác chuẩn bị hội nghị quân chính cuối năm 2023, đồng thời chăm lo bảo đảm tốt đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan Cục.

Tin, ảnh: TRƯỜNG DŨNG

* Sư đoàn 304: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự chỉ đạo hội nghị.

 Đại tá Vũ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Sư đoàn 304 đã lãnh đạo quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ; thường xuyên bổ sung điều chỉnh hệ thống văn kiện SSCĐ, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; quản lý, sử dụng chặt chẽ đất quốc phòng; công tác huấn luyện, diễn tập được thực hiện chặt chẽ, đạt kết quả cao; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị địa bàn, bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính được thực hiện chặt chẽ có hiệu quả. Công tác hậu cần, kỹ thuật thường xuyên được bổ sung, kịp thời đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ cho đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nhiệm vụ năm 2024, Đảng ủy Sư đoàn xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu; Tăng cường thực hiện các giải pháp đồng bộ xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có trình độ khả năng SSCĐ cao, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tiếp tục thực hiện tốt 3 khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập”, tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật, cải cách hành chính quân sự. Nâng cao năng lực, trách nhiệm, vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng Đảng bộ Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Sư đoàn vững mạnh về chính trị. Lãnh đạo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu ghi nhận, đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Sư đoàn trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh, Sư đoàn 304 dù mới được điều chuyển về Quân khu 2 theo quyết định của Bộ Quốc phòng, nhưng Đảng ủy Sư đoàn đã lãnh đâọ, chỉ đạo đơn vị triển khai, thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Chính ủy Quân khu mong muốn, Đảng ủy Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị, xây dựng cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn luôn đoàn kết, thống nhất; chú trọng phát huy dân chủ, đề cao kỷ luật, đặc biệt phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiêm vụ năm được giao.

Tin, ảnh: TRỊNH BÌNH

* Lữ đoàn 297: Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị. Đại tá Bùi Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tá Bùi Văn Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 297 phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Lữ đoàn 297 đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó có nhiểu nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Đảng ủy Lữ đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ, tổ chức canh trực, quản lý chặt chẽ vùng trời theo Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam về xử lý các tình huống tác chiến phòng không. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện”, hoàn thành 100% nội dung, chương trình theo kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có hơn 83% khá, giỏi (vượt 0,02% chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 đề ra); tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt.

Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 297 ký chứng kiến giao ước thi đua đối với các cơ quan, đơn vị.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Đại tá Bùi Văn Thủy, Chính ủy Lữ đoàn trao Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị Tiên tiến” tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ Quyết thắng năm 2023.

Hoạt động CTĐ, CTCT luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên được phát huy; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “mẫu mực tiêu biểu”.

Đại tá Ngô Đức Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ Quyết thắng năm 2023.

Năm 2024, Đảng ủy Lữ đoàn 297 xác định, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá; nâng cao trình độ, sức mạnh, khả năng SSCĐ, tạo chuyển biến vững chắc về huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và công tác bảo đảm; xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn TSVM, Lữ đoàn VMTD “Mẫu mực tiêu biểu”.

Thượng tá Nguyễn Đắc Quyền, Phó Chính ủy Lữ đoàn trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ Quyết thắng năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dưỡng những thành tích, kết quả lãnh đạo của Đảng ủy Lữ đoàn trong năm 2023; đồng thời đề nghị, Đảng ủy Lữ đoàn 297 tiếp tục nghiên cứu, dự đoàn, nắm bắt tình hình, thực hiện tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về công tác SSCĐ phòng không, quản lý, bảo vệ vững chắc bầu trời và mục tiêu được giao; chủ động phối hợp với các lực lượng, đơn vị địa phương quản lý, nắm bắt tình hình, chấp hành nghiêm Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng và Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ SSCĐ; thường xuyên rà soát, xây dựng, luyện tập các phương án bảo vệ vùng trời, bảo vệ cơ quan, đơn vị, nhất là trong những dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và quân đội, kiên quyết không để xảy ra tình huống bất ngờ. Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các đối tượng gắn với thực hiện tốt PTTĐ hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tặng cường phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong chấp hành, thực hiện nhiệm vụ, quan tâm chăm lo bảo đảm tốt chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội.

Chiều cùng ngày, Lữ đoàn 297 cũng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự năm 2023; phát đồng PTTĐ Quyết thắng năm 2024 và công bố quyết định khen thưởng của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và của Lữ đoàn tặng các tập thể, cá nhân có tích tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ Quyết thắng năm 2023.

Tin, ảnh: SƠN CA

* Lữ đoàn 168: Sáng 27-11, Đảng ủy Lữ đoàn 168 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và xây dựng Đảng bộ năm 2024. Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu dự, chỉ đạo hội nghị. Thượng tá Vũ Trung Thành , Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì Hội nghị.

 Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Đảng ủy Lữ đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự và công tác xây dựng Đảng bộ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác SSCĐ, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm an toàn. Kết quả diễn tập động viên năm 2023, tham gia diễn tập các cấp đạt giỏi; tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả cao. Trong năm, Lữ đoàn vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Thượng tá Vũ Trung Thành, Chính ủy Lữ đoàn trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong PTTĐ Quyết thắng năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Quốc Việt, Phó Tham mưu trưởng Quân khu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Đảng ủy Lữ đoàn 168 đã đạt được trong năm 2023; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Lữ đoàn tiếp tục quán triệt, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, trong đó nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là trung tâm; giữ vững và tăng cường mối đoàn kết trong tập thể Đảng ủy, tăng cường làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và quản lý, rèn luyện bộ đội, nhất là cán bộ trẻ.

Đại tá Trần Văn Minh, Lữ đoàn trưởng trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ Quyết thắng năm 2023.

Chiều cùng ngày, Lữ đoàn cũng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự năm 2023. Tại hội nghị chỉ huy Lữ đoàn đã công bố các quyết định khen thưởng của Quân khu và Lữ đoàn cho 38 tập thể, 214 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PTTĐ Quyết thắng năm 2023; đồng thời phát động PTTĐ Quyết thắng năm 2024.

Tin, ảnh: NGỌC LÂM

* Lữ đoàn 604: Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị đánh giá, năm 2023, Đảng ủy Lữ đoàn đã quán triệt, chấp hành nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu, nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra của năm 2022; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm; trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nội bộ đoàn kết thống nhất, góp phần xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Năm 2024 Đảng ủy Lữ đoàn xác định, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XIV đã đề ra, trọng tâm đó là: Duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, bảo đảm thông tin liên lạc thường xuyên và đột xuất; khắc phục triệt để những hạn chế, khâu yếu, mặt yếu; xây dựng Lữ đoàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh” và hiện đại; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, giáo dục chính trị, tư tưởng; đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; tập trung xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; xây dựng Lữ đoàn VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Sơn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng ủy Lữ đoàn đã đạt được trong năm 2023; đồng thời yêu cầu, Đảng ủy Lữ đoàn cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc các chế độ trực ban, trực SSCĐ, trực thông tin liên lạc; thường xuyên kiểm tra chế độ trực và khai thác sử dụng vũ khí, khí tài được trang bị; chú trọng đào tạo nguồn nhân viên chuyên môn có kiến thức, năng lực vững vàng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện khâu đột phá “Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương đội ngũ cán bộ, đảng viên”, nhất là cán bộ chủ trì các cấp, góp phần lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, xứng đáng là Đảng bộ TSVM, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biêu”.

 Tin, ảnh: THÚY HẰNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.