Thứ bảy Ngày 25 Tháng 09 Năm 2021, 03:42:19

Bước đường lớn mạnh và trưởng thành của Ngành Quân khí Quân khu

Ngày đăng: 08/09/2021

QK2 – Lịch sử hình thành phát triển của Ngành Quân khí Quân khu 2 luôn gắn liền với sự ra đời, phát triển của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, Cục Hậu cần, Cục Kỹ thuật qua các thời kỳ cách mạng. Được sự chỉ đạo, giúp đỡ có hiệu quả của Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật), sự phối hợp chỉ đạo của các cơ quan Quân khu, sự thương yêu đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây trên địa bàn Bắc…, Ngành Quân khí Quân khu đã vượt lên muôn vàn khó khăn gian khổ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bằng kiến thức, trí tuệ, kinh nghiệm lao động và mồ hôi, xương máu, cán bộ, chiến sĩ Ngành Quân khí đã viết nên những trang sử vẻ vang cho Ngành Kỹ thuật Quân khu, góp phần tô thắm truyền thống quý báu của Ngành Quân khí Quân đội “Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng” và truyền thống của LLVT Quân khu 2 “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”.

Đại tá Trần Kim Quý, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu (bên phải ngoài cùng) kiểm tra công tác sửa chữa, tân trang chi tiết gỗ súng bộ binh tại Xưởng T81/Kho K79/CKT (Ảnh chụp trước 27/4/2021).

Ngành Quân khí Quân khu hình thành và phát triển từ vùng chiến khu cách mạng, được thừa kế truyền thống, kinh nghiệm quý báu trong sản xuất, sửa chữa vũ khí thô sơ của đồng bào các dân tộc trong quá trình giữ nước, cùng những phương thức bảo đảm kỹ thuật đầu tiên của các LLVT cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa. Ngay sau khi Chiến khu 1 được thành lập, Tổ Vũ khí trực thuộc phòng Tham mưu chiến khu cũng chính thức được xác lập, có nhiệm vụ quản lý vũ khí, mở rộng, củng cố các cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí để cung cấp ngày càng nhiều vũ khí cho LLVT. Hiện nay, Ngành Quân khí Quân khu đã có một hệ thống từ Quân khu xuống đến đơn vị cơ sở. Đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên môn kỹ thuật phần lớn đều được lựa chọn và đào tạo, bổ túc chuyên sâu.

Thực hiện phương châm “Giúp bạn là tự giúp mình”, cùng với các đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam, bộ đội Quân khí Tây Bắc gắn bó thủy chung với quá trình xây dựng, phát triển và chiến đấu thắng lợi của sự nghiệp cách mạng nhân dân Lào. Cán bộ, chiến sĩ Quân khí Quân khu cùng lăn lộn, đồng cam cộng khổ, san sẻ khó khăn, thử thách hi sinh, giúp bạn xây dựng các căn cứ kỹ thuật, tạo nguồn tích lũy vũ khí trang bị cho bạn xây dựng phát triển lực lượng. Tổ chức bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực làm nhiệm vụ chuyên môn quân khí, từng bước giúp Bạn tự đảm đương được nhiệm vụ.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội. Vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”, Ngành Quân khí Quân khu luôn chủ động làm tốt vai trò tham mưu với Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ công tác kỹ thuật quân khí. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, dự án, chương trình, mục tiêu ngành kỹ thuật và Cuộc vận động 50. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật quân khí với phương châm: Bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác số lượng, chất lượng, đồng bộ VKKTĐD cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện của LLVT Quân khu và Bộ đội Biên phòng trên địa bàn; giữ gìn, quản lý, khai thác, BĐKT theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối.

Chất lượng bảo đảm kỹ thuật được nâng lên, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong áp dụng các quy trình công nghệ, đề tài NCKH đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật. Hệ thống tổ chức ngành Quân khí được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng nền nếp, chính quy. Công tác quản lý chất lượng và đồng bộ VKKTĐD, xây dựng chính quy được tiến hành chặt chẽ, quyết liệt; đặc biệt là công tác củng cố xây dựng hệ thống kho tàng, đóng mới tủ, giá để súng được quan tâm đẩy mạnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin, đưa các nội dung mới vào huấn luyện nhờ đó chất lượng huấn luyện, năng lực quản lý, khai thác VKKTĐD của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật được nâng lên. Công tác chỉ đạo BĐKT có nhiều đổi mới, sát thực tế, phù hợp với phương án tác chiến và bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, có chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện kỹ thuật quân khí cho các đối tượng, sát với đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện tại chức, tập huấn với tổ chức hội thi, hội thao và thi nâng bậc – kiểm tra, đánh giá trình độ kỹ năng nghề thợ kỹ thuật hằng năm. Qua thực tiễn hoạt động và thường xuyên được rèn luyện thử thách, đội ngũ cán bộ kỹ thuật Ngành Quân khí Quân khu ngày càng trưởng thành, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Qua đó, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.

70 năm là cả một chặng đường phấn đấu không mệt mỏi của lớp lớp cán bộ, nhân viên Ngành Quân khí Quân khu. Mặc dù trong quá trình phát triển Ngành đã gặp không ít khó khăn; song bằng sự lao động cần cù, bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết thống nhất cao và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và Đảng uỷ, chỉ huy Cục Kỹ thuật là nhân tố quan trọng để Ngành Quân khí Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với mười hai chữ vàng truyền thống “Tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng”.

Đại tá TRẦN KIM QUÝ, Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *