Chủ nhật Ngày 03 Tháng 03 Năm 2024, 11:00:18

6 mục tiêu phát triển Thanh niên LLVT Quân khu giai đoạn 2021-2030

Ngày đăng: 25/04/2022

QK2 – Căn cứ Chương trình số 584/CTr-BQP, ngày 02/3/2022 của Bộ Quốc phòng về phát triển Thanh niên Quân đội giai đoạn 2021-2030. Vừa qua, Quân khu đã xây dựng Chương trình phát triển Thanh niên trong LLVT Quân khu giai đoạn 2021-2030. Chương trình gồm 6 mục tiêu cụ thể: Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỷ luật, cung cấp thông tin tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên trong LLVT Quân khu; nâng cao trình độ kiến thức quân sự, làm chủ vũ khí, khí tài, trang bị, cách đánh, tạo điều kiện để thanh niên được giáo dục kỹ năng, học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên xuất ngũ; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, thể chất cho Thanh niên trong LLVT Quân khu; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên và phát huy vai trò của thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tham gia phát triển kinh tế – xã hội.

Tuổi trẻ LLVT Quân khu làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật.

Cùng với các mục tiêu trên là 8 nhiệm vụ, giải pháp cơ bản để xây dựng thế hệ thanh niên trong LLVT Quân khu phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có bản lĩnh lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, ý chí tự cường, có sức khỏe, đạo đức, lối sống lành mạnh, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, ý chí chiến đấu cao, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, khát vọng cống hiến…, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

BÁO QUÂN KHU

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.