Thứ hai Ngày 22 Tháng 04 Năm 2024, 03:55:58
Ngày đăng: 19/02/2024

TRUNG ĐOÀN 24, SƯ ĐOÀN 304 CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO MÙA HUẤN LUYỆN MỚI