Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 04:56:22
Ngày đăng: 18/05/2023

Thành phố Việt Trì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2023