Thứ tư Ngày 29 Tháng 11 Năm 2023, 07:05:29
Ngày đăng: 20/02/2022

Các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 2022