Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 04:01:10
Ngày đăng: 20/02/2022

Các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 2022