Thứ tư Ngày 29 Tháng 05 Năm 2024, 02:45:11
Ngày đăng: 10/02/2023

5 tỉnh trên địa bàn Quân khu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 2023