Chủ nhật Ngày 16 Tháng 06 Năm 2024, 03:55:50
Ngày đăng: 08/02/2023

4 tỉnh trên địa bàn Quân khu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 2023