Thứ hai Ngày 25 Tháng 09 Năm 2023, 03:36:24
Ngày đăng: 08/02/2023

4 tỉnh trên địa bàn Quân khu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân 2023