Chủ nhật Ngày 05 Tháng 07 Năm 2020, 06:37:17

Xứng đáng với lòng tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân

Ngày đăng: 17/01/2020

QK2 – Mùa xuân mới – Xuân Canh Tý đang về trên mọi miền của Tổ quốc. Mùa xuân không chỉ đem đến cho cây cối đâm chồi, nảy lộc, nở hoa, kết trái, mà còn đem đến cho mỗi người chúng ta niềm khát khao với bao ước mơ, hoài bão tốt đẹp. Đối với cán bộ, chiến sĩ LLVT Hà Giang, mỗi một mùa xuân đến cũng chính là dịp để nhìn lại mình, những gì đã làm được, những gì chưa làm được, để từ đó tiếp những bước vững chắc, thêm một sự trưởng thành, lớn mạnh xứng đáng với lòng tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh giúp dân khắc phục hậu quả mưa, lũ. Ảnh: QUỐC HOÀN

Năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để đẩy mạnh “DBHB”, kích động khiếu kiện, di cư tự do, truyền, học đạo trái pháp luật… Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, LLVT tỉnh triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là, luôn thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh vững chắc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Đi đôi với phát triển KT – XH, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, thì giữ vững bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc Hà Giang là nền tảng, tạo ra sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn cho KVPT tỉnh.

LLVT tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trong đó, tập trung kiện toàn tổ chức, biên chế; chủ động rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên, tăng cường vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Lực lượng thường trực được xây dựng, tổ chức, theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Lực lượng dự bị động viên ngày càng hùng hậu… bảo đảm xếp đủ 100% quân nhân dự bị vào các đơn vị; trong đó có 85% đúng chuyên nghiệp quân sự, tỷ lệ đảng viên đạt 25,1%. Lực lượng DQTV được xây dựng đúng Luật, theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng và cơ cấu, thành phần hợp lý, đạt tỷ lệ 2% dân số; chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, tỷ lệ đảng viên 26,4%. Đặc biệt, năm 2019 Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh tổ chức tốt cuộc diễn tập KVPT tỉnh với quy mô lớn, có nhiều thành phần, lực lượng tham gia với nhiều nội dung mới, được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (9,28 điểm)…

Mặt khác, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng – quân sự và đẩy mạnh công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tiêu biểu như: Tăng cường bám nắm địa bàn, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nhân dân; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Phối hợp tổ chức tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền nhân dân không di cư tự do, chấp hành nghiêm quy chế quản lý đường biên, mốc giới… Đồng thời, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả mưa lũ. Tập trung giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cho 13.352 trường hợp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó. Nhiều địa phương như huyện Xín Mần, Mèo Vạc, Quang Bình… có mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự bằng việc làm thiết thực, hiệu quả… Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tham gia hiệu quả vào các phong trào, cuộc vận động do các cấp phát động như: Xây dựng nhà ở cho cựu chiến binh nghèo, gia đình chính sách, hộ nghèo xã biên giới của tỉnh, “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng môi trường văn hóa”, “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”… trọng tâm tại 12 xã do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách, trọng điểm là xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, đạt nhiều kết quả thiết thực, cụ thể. Xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”, mỗi cán bộ, chiến sĩ là một chiến sĩ dân vận, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Qua đó, tô thắm và lan tỏa sâu rộng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Năm 2020, LLVT tỉnh tròn 73 mùa xuân xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Những kết quả đạt được trong năm qua là cơ sở quan trọng để LLVT tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, thiết thực lập nhiều thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu là: Xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ quân sự – quốc phòng và xây dựng LLVT; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng KVPT tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; nâng cao khả năng SSCĐ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phòng chống có hiệu quả âm mưu "DBHB", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn. Tiếp tục xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Tích cực tham gia các chương trình phát triển KT-VH-XH, xoá đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, địch họa trên địa bàn.

Mùa xuân đã về, ngàn hoa đã khoe sắc trên khắp các triền núi quê hương. Hoà cùng sức xuân, phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, chiến thắng”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nguyện chung sức, đồng lòng, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biến khó khăn thành cơ hội phát triển; thực hiện đồng bộ khâu đột phá, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước, các phong trào, các cuộc vận động của địa phương, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

         Thượng tá LẠI TIẾN GIANG
Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Giang 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *