Thứ năm Ngày 28 Tháng 10 Năm 2021, 12:38:43

Xây dựng Phụ nữ Quân khu trí tuệ, bản lĩnh trong thời kỳ mới

Ngày đăng: 24/09/2021

QK2- Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ VI (2021- 2026) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, hội viên phụ nữ trong LLVT Quân khu. Đại hội diễn ra vào thời điểm cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu đang ra sức thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (19/10/1946- 19/10/2021).

Với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Bản lĩnh – Sáng tạo – Đổi mới”, các đại biểu dự đại hội tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, đóng góp vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII và Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu lần thứ VI (2021- 2026).

Tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu đã dự và phát biểu chỉ đạo công tác phụ nữ trong giai đoạn (2021-2026), tiếp tục phát huy thành tích và kết quả đã đạt được; tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của LLVT Quân khu.

Báo Quân khu trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Phó Chính ủy Quân khu.

Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò rất quan trọng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”; “Phụ nữ ta chẳng tầm thường. Đánh đông dẹp bắc làm gương để đời”. Phát huy khí phách của Bà Trưng, Bà Triệu trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và trong công cuộc xây dựng CNXH, Phụ nữ Việt Nam có nhiều đóng góp rất quan trọng, vừa chăm lo hoàn thành việc nước, vừa giỏi giang đảm đang việc nhà. Những năm qua, kế thừa, phát huy truyền thống: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam và bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song PTPN và CTPN của LLVT Quân khu đã có bước chuyển biến mới, vững chắc, toàn diện. Hoạt động của tổ chức phụ nữ các cấp luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của Quân đội, Quân khu và các chương trình công tác trọng tâm của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam. Thực hiện tốt hơn vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Phong trào phụ nữ Quân khu đã tạo ra khí thế, động lực và môi trường tốt để cán bộ, hội viên phụ nữ phấn đấu vươn lên hoàn thiện về phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ. Cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD; đóng góp xứng đáng vào phong trào thi đua quyết thắng của Quân khu, phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ Việt Nam.

Hội phụ nữ các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua: “Phụ nữ Quân khu đoàn kết – sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” Cuộc vận động xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, gắn với thực hiện hiệu quả PTTĐ Quyết thắng. Chủ động phối hợp với Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội đồng quân nhân của đơn vị và HPN địa phương tham gia thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; đặc biệt phong trào phòng, chống đại dịch Covid-19, cán bộ, hội viên phụ nữ Quân khu luôn quán triệt và nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, không quản ngại khó khăn, vất vả xung phong ra tuyến đầu, cùng với các lực lượng quân y ngày đêm tận tâm, tận lực chăm sóc, phục vụ, khám và điều trị cho các bệnh nhân Covid- 19, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn đánh giá cao.

Thay mặt Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của PTPN và CTPN Quân khu đã đạt được, đồng thời ghi nhận, biểu dương cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTPN và PTPN của Quân khu 5 năm qua. Cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Ban Phụ nữ Quân đội; sự phối hợp hoạt động có hiệu quả của Hội LHPN các tỉnh trên địa bàn đã góp phần vào sự phát triển và trưởng thành của PTPN Quân khu.

Những năm tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta được tiến hành trong điều kiện trên thế giới hoà bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Trong nước và địa bàn Quân khu vừa có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và các thách thức an ninh phi truyền thống, đại dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp, sẽ có những tác động chi phối tới thực hiện nhiệm vụ QS, QP của LLVT Quân khu và PTPN, CTPN Quân khu.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong báo cáo trình Đại hội, Thường vụ Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu mong muốn cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên, cơ quan chính trị và HPN các cấp thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ trong tâm.

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên và cơ quan chính trị các cấp đối với CTPN và PTPN; quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu về CTPN và PTPN, nhất là Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, Chỉ thị số 454- CT/QUTW của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ và Chương trình hành động Đại hội phụ nữ Quân khu lần thứ VI.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi cho cán bộ hội viên phụ nữ; giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh và ý thức chấp hành đường lối, chủ trường của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội, tôn vinh, lan toả những nét đẹp truyền thống riêng có của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và chính sách bình đẳng giới, tạo bước chuyển biến về chất lượng, hiệu quả thực hiện CTPN và PTPN trong LLVT Quân khu. Cán bộ, hội viên phụ nữ phải luôn xứng đáng với phẩm chất người phụ nữ Quân đội “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu qủa các mặt CTPN và PTPN, tạo động lực, cổ vũ, động viên phụ nữ thi đua, thực hiện thắng lợi PTTĐ: “Phụ nữ Quân khu trí tuệ – bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạn phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; các hoạt động “Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong cán bộ, hội viên, xây dựng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gia đình nữ quân nhân tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị.

Cấp uỷ, chính trị viên, người chỉ huy phải thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn HPN các cấp trong LLVT Quân khu thực sự vững mạnh. Hội phụ nữ phải tích cực, chủ động phối hợp với Hội LHPN các địa phương trên địa bàn làm tốt công tác dân vận, chính sách, nhân đạo, từ thiện, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân địa phương tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Hội LHPN Việt Nam.

Thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phụ nữ, để tạo sức lan toả lớn trong LLVT Quân khu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh xuất sắc, đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Phấn khởi, tự hào với truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu tin tưởng rằng cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ Quân khu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tô thắm truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng” của LLVT Quân khu trong suốt 75 năm qua. Với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Bản lĩnh – Sáng tạoĐổi mới”, Đại hội đại biểu phụ nữ Quân khu lần thứ VI (2021- 2026) nhất định sẽ tạo ra niềm tin mới, khí thế mới và thành công mới.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *