Chủ nhật Ngày 28 Tháng 11 Năm 2021, 09:03:48

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên quê hương Đất Tổ

Ngày đăng: 18/10/2021

QK2 – Xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) là chủ trương chiến lược, xuyên suốt của Đảng, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh (QP-AN), bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống. Thực hiện nhất quán đường lối, quan điểm đó, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD gắn với thế trận  ANND ngày càng vững chắc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của vùng Đất Tổ.

Đồng chí Bùi Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh kiểm tra các tổ, chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định: Củng cố tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền QPTD, ANND vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là một trong các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH; trong đó xác định một số giải pháp cụ thể: 
Coi trọng xây dựng nền QPTD về chính trị, củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, trọng tâm là xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nói chung, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được triển khai theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng và hoạt động trong KVPT của các cấp, các ngành được nâng lên, góp phần đấu tranh ngăn chặn, phòng chống, làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây rối, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ANCT, TTATXH, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh Phú Thọ phát triển KT-XH. 
Tập trung xây dựng “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền QPTD và nền ANND để củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của mọi công dân. Coi trọng bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP-AN; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân; chăm lo lợi ích chính đáng và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác với tỉnh Luông Nậm Thà – nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và các tỉnh Bắc Lào, tiếp tục thực hiện hợp tác có hiệu quả trên các lĩnh vực như giáo dục – đào tạo, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm phát triển KT-XH, QP-AN, phòng, chống dịch Covid – 19, đưa quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt, góp phần gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt – Lào.  

Khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm của dự bị động viên thuộc Trung đoàn 753, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ huấn luyện chiến đấu.

Về xây dựng tiềm lực kinh tế trong KVPT, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển công nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động, công nghiệp phụ trợ, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề truyền thống. Xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đúng quy hoạch, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, xây dựng nông thôn mới. Từ đó, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên, kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái quốc phòng, kế hoạch động viên công nghiệp theo các quy định của pháp luật. Đảm bảo QP-AN gắn với phát triển kinh tế, thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp, tham vấn, thẩm định, giám sát chặt chẽ từ khâu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án, cấp phép xây dựng và giám sát thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. 
Chú trọng xây dựng các công trình lưỡng dụng, vừa phục vụ mục tiêu phát triển KT-XH, sẵn sàng chuyển đổi mục đích, công năng để phục vụ nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng đô thị thông minh, ưu tiên nguồn vốn ngân sách đầu tư giai đoạn 2020-2025 cho các công trình trọng điểm, đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông, hạ tầng lưới điện đến 100% các xã, phường, thị trấn; bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin được đầu tư hiện đại đáp ứng xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0; tăng số lượng, quản lý chặt chẽ các phương tiện giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, sẵn sàng huy động phục vụ cho nhiệm vụ tác chiến trong KVPT.
Tập trung nguồn lực, chú trọng xây dựng KVPT then chốt, khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, tổ chức tu bổ, cải tạo các đường hầm, hang động phục vụ dân sinh, du lịch và sẵn sàng phục vụ cho quốc phòng. Quan tâm xây dựng tiềm lực và thế trận trong KVPT, xây dựng lực lượng quân sự có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao. Xây dựng lực lượng bộ đội thường trực theo hướng "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Kịp thời củng cố, kiện toàn Ban CHQS cấp xã sau điều chỉnh địa giới hành chính, nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động. 
Xây dựng lực lượng công an tỉnh theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; xác lập đấu tranh có hiệu quả các chuyên án trinh sát, truy xét, triệt phá các băng, ổ nhóm hình sự; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tập trung đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì có hiệu quả ban an ninh trật tự tại khu dân cư, các tổ liên gia tự quản, dòng họ tự quản về an ninh trật tự, các cụm liên kết xóa sơ hở vùng giáp ranh… Thường xuyên tổ chức thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự, đây là lực lượng quan trọng cùng với công an bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. 
Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, diễn tập KVPT, phòng chống khủng bố, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, củng cố, phát triển mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng ngày càng được nâng lên, gắn với xây dựng lực lượng dự bị động viên, tạo nguồn cán bộ cho cơ sở và tạo nguồn phát triển đảng viên. Coi trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa dân tộc, chú trọng đến thế hệ trẻ, giữ gìn và bảo vệ bản sắc văn hóa các dân tộc của tỉnh. Quản lý chặt chẽ các hoạt động báo chí, tuyên truyền, xuất bản,… bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, chủ động cung cấp thông tin, định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa độc hại, nâng cao khả năng tự bảo vệ của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bộ đội, dân quân tỉnh Phú Thọ giúp nhân dân xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy thu hoạch lúa mùa.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND vững mạnh, tạo tiền đề xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

BÙI VĂN QUANG
 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *