Chủ nhật Ngày 07 Tháng 03 Năm 2021, 05:56:38

Xây dựng điển hình tiên tiến trong Quân đội giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng: 25/12/2020

QK2 – Cục Chính trị QK vừa có Hướng dẫn về nội dung, biện pháp xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối với tập thể, lựa chọn những cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp sư đoàn hoặc tương đương trở xuống đến cấp tiểu đội hoặc tương đương trong các cơ quan đơn vị thường trực và trong lực lượng Dân quân tự vệ. Đối với cá nhân, lựa chọn các cá nhân là sĩ quan, HSQ, chiến sĩ, QNCN, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Dân quân, tự vệ.

Ngay sau khi có hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị từ cấp tiểu đoàn hoặc tương đương đến đơn vị cấp trực thuộc QK xây dựng kế hoạch xây dựng, nhân ĐHTT giai đoạn 2021-2025. Nội dung kế hoạch xây dựng, nhân rộng ĐHTT phải khoa học, cụ thể, có tính khả thi cao, làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện sát thực tiễn.

NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *