Thứ bảy Ngày 25 Tháng 09 Năm 2021, 04:23:43

Xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” ở Lữ đoàn 297

Ngày đăng: 14/09/2021

QK2 – Lữ đoàn 297 là đơn vị Phòng không chủ lực của Quân khu, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn thành phố Việt Trì (Phú Thọ) và Nhà máy thủy điện Thác Bà (Yên Bái). Với đặc điểm đóng quân phân tán, điều kiện nơi ăn, ở của bộ đội còn nhiều khó khăn, những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch… đã tác động không nhỏ tới nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” của Lữ đoàn.

Sẵn sàng chiến đấu ở Lữ doàn 297 (Ảnh chụp tháng 1/2021).

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ ở tất cả các cơ quan, đơn vị với nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực. Đại tá Lê Anh Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 297 cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn nâng cao chất lượng cấp ủy với xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì ở các cấp trong đơn vị. Nội dung, mục tiêu, biện pháp xây dựng tổ chức đảng TSVM, gắn với xây dựng đơn vị VMTD, “mẫu mực, tiêu biểu” được thể hiện cụ thể trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, trong kế hoạch của đơn vị, lịch công tác của người chỉ huy. Trong đó, chú trọng giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo, chỉ huy để tạo nên sự thống nhất về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và biện pháp tổ chức thực hiện, nhất là quan hệ giữa cấp uỷ với tổ chức đảng, cấp uỷ với bí thư, phó bí thư, bí thư với người chỉ huy. Chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy chế, quy định; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quyết định các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, đồng thời thực hiện sự phân công công tác và tăng cường trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giải quyết tốt các mối quan hệ trong công tác và đời sống hằng ngày.

Đảng bộ Lữ đoàn đã thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên với giáo dục, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là đội ngũ vừa có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, vừa trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, góp phần không nhỏ quyết định đến chất lượng hiệu quả xây dựng tổ chức đảng TSVM, đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; là thước đo để đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện theo tiêu chuẩn người đảng viên trên từng cương vị chức trách được giao. Cùng với đó là, chú trọng làm tốt công tác chăm lo, xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh, nhất là tổ chức quần chúng, thường xuyên duy trì các hoạt động có nền nếp, đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị, đồng thời giải quyết tốt các mối quan hệ giữa đảng với quần chúng, giữa cán bộ với chiến sĩ, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn đảng bộ và đơn vị. Duy trì có hiệu quả hoạt động CTĐ,CTCT trong các nhiệm vụ, đảm bảo giữ vững định hướng chính trị trong các hoạt động của đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nâng cao hiệu quả bồi dưỡng lý luận chính trị, lập trường giai cấp cho bộ đội. Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chủ động giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch, phần tử cơ hội chính trị; chủ động đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch, ngăn ngừa phòng chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những thói hư, tật xấu và tai, tệ nạn xã hội, tạo “màng ngăn” vững chắc chống lại những tác động tiêu cực từ bên ngoài. Kiên quyết chống các biểu hiện phó mặc, khoán trắng, phân biệt giữa lãnh đạo, chỉ huy, bằng mặt nhưng không bằng lòng… từ đó xây dựng tập thể vững mạnh, có sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thực tiễn cho thấy, trong thời gian qua kết quả công tác xây dựng Đảng bộ TSVM gắn với xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” ở Lữ đoàn 297 đã khẳng định, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ có bước chuyển biến đáng kể, đội ngũ đảng viên luôn được bồi dưỡng, rèn luyện đã có bước trưởng thành cả về ý thức trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ huy tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tình hình chính trị tư tưởng bộ đội ổn định, trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó xây dựng đơn vị, xây dựng đoàn kết quân dân, giữ vững và phát huy hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Kết quả huấn luyện, giáo dục chính trị của Lữ đoàn qua các năm được nâng lên rõ rệt, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị không ngừng được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã nâng cao tính chủ động, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội; tích cực phòng, chống Covid-19. Cảnh quan môi trường được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp; cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết yêu thương giúp đỡ nhau vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, nhiều năm liền đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống “Lữ đoàn Anh hùng LLVT nhân dân”.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *