Thứ tư Ngày 12 Tháng 08 Năm 2020, 06:54:00

Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tích cực đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Ngày đăng: 11/11/2019

QK2 – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công tác Văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ Văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng…cho nên phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật”. Quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng, sự phối hợp chặt chẽ của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND các tỉnh trên địa bàn, Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu trao đổi với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu. Ảnh: TRUNG HIẾU

Là cơ quan vừa thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Quân khu, vừa tham mưu, giúp việc cho Bộ Tư lệnh Quân khu, Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu đề xuất, xây dựng chương trình kế hoạch, phục vụ kịp thời Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tích cực tham mưu rà soát, bổ sung và duy trì thực hiện Quy chế làm việc; báo cáo giải quyết, xử lý văn bản theo đúng quy trình và nguyên tắc; chất lượng soạn thảo, thẩm định văn bản không ngừng được nâng lên. Kịp thời thông báo chính xác các chủ trương, quyết định, kết luận của Thường vụ, Đảng uỷ, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để triển khai thực hiện. Tham mưu, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại quân sự đúng đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động quan hệ, hợp tác với cấp ủy, chính quyền và Lực lượng vũ trang các tỉnh Bắc Lào; góp phần bảo vệ vững chắc biên giới chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. Công tác pháp chế, văn thư, bảo mật thực hiện có nền nếp, hiệu quả; hệ thống văn bản của Quân khu và các cơ quan, đơn vị được kiểm soát chặt chẽ trước khi ban hành; phối hợp với các cơ quan, tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính quân sự sát với yêu cầu nhiệm vụ được giao; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa và lưu trữ tài liệu.

Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ luôn chặt chẽ, hiệu quả; nhất là việc trao đổi thông tin, kết quả, kinh nghiệm công tác văn phòng với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân các tỉnh trên địa bàn, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo các tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

 Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng và truyền thống “Trung thành, Tự lực, Đoàn kết,  Anh dũng, Chiến thắng” của Lực lượng vũ trang Quân khu; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiều đồng chí lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ văn phòng tạo nguồn bổ sung vào đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội. 40 năm qua, Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 7 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 14 Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu, 15 danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; đặc biệt năm 2019, được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc. Những thành tích ấy góp phần xây đắp nên truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Tận tụy, Nguyên tắc” của Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả toàn diện các mặt công tác, Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 68/2008/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác; thực hiện đúng phương châm “nghiên cứu sâu, tổng hợp nhanh, đề xuất đúng, triển khai kịp thời, phục vụ đắc lực, hiệu quả cao”. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên cả về phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, có tầm trí tuệ, tư duy và tính chuyên nghiệp cao. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp hiệp đồng để trở thành cơ quan trung tâm, cầu nối quan trọng giữa Bộ Tư lệnh Quân khu với các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn đặt trọn niềm tin và mong rằng, với bề dày truyền thống đã được vun đắp, dựng xây qua nhiều thế hệ, Văn phòng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa, ngày càng trưởng thành và phát triển.

Thiếu tướng PHẠM HỒNG CHƯƠNG, Tư lệnh Quân khu
 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *