Thứ năm Ngày 23 Tháng 01 Năm 2020, 12:22:54

Văn hóa thẩm mỹ trong nhà trường quân đội hiện nay

Ngày đăng: 04/12/2018

QK2 Văn hóa thẩm mỹ là lĩnh vực văn hóa đặc thù, biểu hiện trình độ phát triển cao của văn hóa, phản ánh mối quan hệ thẩm mỹ của con người đối với hiện thực thông qua hoạt động thẩm mỹ. Văn hóa thẩm mỹ luôn hiện diện, thẩm thấu trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, chắt lọc những giá trị từ chính đời sống thẩm mỹ để tác động trở lại tâm thức, thói quen của con người, tôn vinh cái đẹp, làm cho các hoạt động hưởng thụ, đánh giá sáng tạo, thẩm mỹ của con người được thực hiện trên nền tảng một chỉnh thể giá trị – Chân – Thiện – Mỹ, hướng sự phát triển nhân cách của con người theo chuẩn mực của cái đẹp. Văn hóa thẩm mỹ thực sự trở thành tiêu chí tham chiếu, quy tụ thành hướng phát triển chung vì sự phát triển tiến bộ của con người và cộng đồng, xã hội.

Cuốn sách: “Văn hóa thẩm mỹ trong nhà trường quân đội hiện nay”.

Đối với đời sống Văn hóa thẩm mỹ của nhà trường quân đội cũng vậy, thị hiếu thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ, nhu cầu thẩm mỹ và lý tưởng thẩm mỹ của cán bộ, giảng viên, đặc biệt là học viên cũng ít nhiều bị ảnh hưởng tương tự. Cuốn sách: “Văn hóa thẩm mỹ trong nhà trường quân đội hiện nay” là cuốn sách giúp cho bộ đội nhận thức đúng đắn vai trò to lớn của Văn hóa thẩm mỹ trong xây dựng quân nhân và tập thể quân nhân văn hóa. Tìm ra những luận giải, tìm ra thực chất và cách thức giải quyết vấn đề văn hóa trong nhà trường quân đội một cách khoa học. Vì đây là vấn đề cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Giúp nhà trường trong quân đội  luôn có đời sống văn hóa thẩm mỹ, không còn tẻ nhạt, đơn điệu, dễ nảy sinh suy nghĩ và hành động tiêu cực của học viên, cũng như không phát huy hết tiềm năng sáng tạo và xây dựng những tập thể quân nhân trong nhà trường trở thành “Điểm sáng văn hóa”.

Sách do Nhà xuất bản Dân trí xuất bản, gồm 223 trang, lưu hành năm 2018.

THANH HƯƠNG

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *