Thứ sáu Ngày 03 Tháng 02 Năm 2023, 06:52:42

Tự tu dưỡng đạo đức, nhân cách người cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ Đảng

Ngày đăng: 03/11/2022

QK2 – Theo từ điển bách khoa Việt Nam: Tu là tự mình sửa mình. Tu dưỡng là sự rèn luyện, trau dồi để nâng cao phẩm chất đạo đức, nhân cách của con người. Để trở thành một người có tu dưỡng thật sự, con người phải trải qua một thời gian rèn luyện và bồi dưỡng lâu dài. Theo trí tuệ cổ xưa của các bậc vĩ nhân để lại thì việc tu dưỡng phải tự mình nhìn mình dựa trên những ưu điểm, khuyết điểm, kết hợp với lời nhận xét, đánh giá chân thật, khách quan từ người khác. Muốn biết một người cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người lãnh đạo có tu dưỡng hay không, hoàn toàn có thể dựa vào cách họ đối xử khách quan với người cấp dưới thuộc quyền, thông qua lời nói, hành động của họ để đánh giá.

Cán bộ trẻ Trung đoàn 148 (Sư đoàn 316) tiếp cận sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc rèn luyện đạo đức cách mạng không phải dễ dàng, bởi ai cũng muốn, được phát triển, có quyền lực, có điều kiện kinh tế, có cuộc sống sung túc, muốn được hưởng thụ, thậm chí còn muốn được xa hoa,… do vậy, đấu tranh để thắng những ham muốn không chính đáng của bản thân mình là một cuộc đấu tranh gay go, phức tạp và phải do tự mình “chiến thắng chính mình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Khó, nhưng không phải không làm được!”. Tấm gương tự tu dưỡng, tự rèn luyện của Người và biết bao đảng viên khác trong lịch sử để đưa đất nước ta đến ngày hôm nay là minh chứng rõ nét.

Sinh thời, Chủ tịch  Hồ Chí Minh chỉ rõ, kẻ địch cần chống trước hết là chống thói quen và truyền thống lạc hậu; đặc biệt là chống chủ nghĩa cá nhân đang ẩn chứa trong mỗi con người, khi có điều kiện tác động nó sẽ phát triển. Cho nên, mỗi cán bộ, đảng viên “trước hết phải đánh thắng lòng tà là kẻ thù trong mình”. Và phải chủ động đấu tranh loại bỏ hàng trăm thứ bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra vì nó là vật cản nguy hiểm cho việc xây dựng đạo đức cách mạng của quân nhân.

Đạo đức cách mạng, theo chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gồm nhiều yếu tố: Trung với nước, trung với Đảng, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tinh thần quốc tế trong sáng. Trong đó, điều mấu chốt nhất là: quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Thấm nhuần điều đó, từ khi thành lập Đảng cho tới nay, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên luôn thể hiện rõ phẩm chất đạo đức cách mạng; tích cực, chủ động học tập, thấm nhuần và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Ngày nay, trước những tác động tiêu cực đa chiều, nhất là mặt trái của kinh tế thị trường và sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch,… một bộ phận cán bộ, đảng viên do thiếu tu dưỡng rèn luyện dẫn tới phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, ngại khó, ngại khổ, nói một đằng, làm một nẻo, suy thoái về tư tưởng chính tri, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thậm chí vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước buộc phải xử lý. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến một số cán bộ, đảng viên hư hỏng, biến chất đòi phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Triệt để lợi dụng thực trạng này, các thế lực thù địch đẩy mạnh xuyên tạc, kích động chống phá, gieo rắc hoài nghi,… làm xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để người cán bộ, đảng viên có đầy đủ giá trị về nhân cách, đạo đức, lan tỏa điều tử tế đến những người xung quanh; tránh xa những ham muốn vụ lợi cá nhân, việc tự nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vô cùng quan trọng. Không nắm vững, không thấm nhuần nền tảng tư tưởng của Đảng thì không thể tu dưỡng được đạo đức cách mạng, đồng thời cũng không thể bảo vệ, phát triển, thậm chí còn làm tổn hại tới nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việc tự học tập là rất quan trọng, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng cho mình kế hoạch tự học tập phù hợp, hiệu quả và thực hiện nghiêm túc. Để việc tự học tập đạt hiệu quả, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần tổ chức quán triệt, làm rõ tầm quan trọng của việc tự học tập, tự rèn luyện; đồng thời chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, đặc biệt là các đầu sách tinh hoa, sách trí tuệ của các bậc vĩ nhân đã để lại trong lịch sử, nhất là những nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng… Kết hợp tuyên truyền, giáo dục, tạo điều kiện thời gian cho đảng viên trao đổi, chia sẻ việc tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa để hoàn thiện bản thân. Qua đó nâng cao nhận thức về mục tiêu, lý tưởng cộng sản, lòng trung thành đối với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì có trí tuệ, tư duy sâu sắc, giải quyết công việc khách quan, có chiều sâu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không bị dao động trước những cám dỗ vật chất tầm thường.

Bài, ảnh: NGỌC CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.