Thứ tư Ngày 29 Tháng 03 Năm 2023, 12:51:12

Tự soi, tự sửa – “Chìa khóa” mở thành công

Ngày đăng: 20/01/2023

QK2 – Ngay sau khi có hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”, Đảng bộ Sư đoàn 316 đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả thiết thực. Trao đổi với Phóng viên (PV) Báo Quân khu, Đại tá Đỗ Duy Chinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chia sẻ rõ hơn về hiệu quả từ kiểm điểm “Tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ Sư đoàn 316.

Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 316 trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

 

PV: Trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn, đồng chí đánh giá như thế nào về hiệu quả của đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” thời gian qua trong Đảng bộ Sư đoàn?

Đại tá Đỗ Duy Chinh: Đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” thực sự là “chìa khóa” để mở nhiều nút thắt, gỡ khó nhiều vướng mắc và nhiệm vụ phức tạp. Hiệu quả có thể nhận thấy rõ ở từng đảng viên, tổ chức đảng, được cởi lòng trước tập thể. Trong học tập, công tác cũng như sinh hoạt hằng ngày ở từng cơ quan, đơn vị luôn sôi nổi, đầy ắp không khí “tự soi, tự sửa” với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan, không né tránh, không che giấu, bao biện khuyết điểm… Từ đó giúp cán bộ, đảng viên tiến bộ, trưởng thành, khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn thường xuyên thực hiện nghiêm các quy định về nhiệm vụ SSCĐ; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, quân số tham gia đạt 99,02% (CSM đạt 100%); quá trình huấn luyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá chặt chẽ, kết quả các khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có 84% khá, giỏi (tăng 1,5% so cùng kỳ năm 2021). Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, quy định, thông tư của Bộ Quốc phòng và Quân khu về tổ chức biên chế, XDCQ, RLKL; 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, Sư đoàn an toàn tuyệt đối. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không có suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác hậu cần, kỹ thuật luôn bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất… Những kết quả vững chắc đó là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” mà Đảng bộ Sư đoàn đã thực hiện trong thời gian qua.

PV: Đồng chí có thể chia sẻ những cách làm mà Đảng bộ Sư đoàn đang thực hiện để đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” có sức lan tỏa sâu rộng?

Đại tá Đỗ Duy Chinh: Đảng ủy Sư đoàn chú trọng làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của đợt sinh hoạt tới 100% cán bộ, đảng viên. Quá trình tổ chức kiểm điểm “tự soi, tự sửa” được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch. Nội dung, quy trình tổ chức kiểm điểm được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Ngoài ra, không để việc “tự soi, tự sửa” chỉ dừng lại sau khi kết thúc đợt sinh hoạt chính trị, mà Đảng uỷ Sư đoàn đã triển khai đây là một nội dung không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, qua đó từng đảng viên sẽ tự nói ra những khuyết điểm của mình trên tinh thần nói đúng, nói đủ, nói hết sự thật. Bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên, cán bộ chủ trì làm trước, đảng viên làm sau. Kết thúc hội nghị, bí thư chi bộ kết luận cụ thể từng vấn đề; đồng thời, định hướng nhận thức, tư tưởng, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và xác định phương hướng thực hiện thời gian tiếp theo.

Tuổi trẻ Sư đoàn xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.

Thông qua đợt sinh hoạt kiểm điểm “tự soi, tự sửa”, nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên được nâng lên, đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tự rà soát lại quá trình công tác, xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác, trên cơ sở kết quả “tự soi, tự sửa”, 100% cán bộ, đảng viên trong Sư đoàn viết bản cam kết, đăng ký quyết tâm khắc phục hạn chế khuyết điểm; đồng thời cũng là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng tổng hợp, đăng ký, theo dõi chặt chẽ, định hướng biện pháp khắc phục, sửa chữa.

PV: Với vai trò hạt nhân, nòng cốt lãnh đạo, Đảng ủy Sư đoàn đã thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm, hạn chế, chỉ rõ nguyên nhân thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa” như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đỗ Duy Chinh: Từ thực tiễn công tác, phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt lãnh đạo, thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”, Đảng ủy Sư đoàn luôn nhìn nhận hạn chế một cách thẳng thắn, không giấu giếm khuyết điểm. Ban Thường vụ và Đảng ủy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện, SSCĐ có nội dung chất lượng chưa cao. Chỉ đạo công tác chuẩn bị huấn luyện có nội dung còn hạn chế. Huấn luyện chiến sĩ mới chưa toàn diện. Công tác nắm, quản lý tình hình tư tưởng, quản lý kỷ luật có thời điểm chưa tốt. Công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ có cấp ủy còn hạn chế. Hiệu quả chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu rau xanh theo mùa vụ có thời điểm chưa hiệu quả. Chưa chủ động chỉ đạo kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm. Xây dựng kế hoạch của tập thể cấp ủy, chuẩn bị nội dung “tự soi, tự sửa”, cam kết của cán bộ, đảng viên và quần chúng có đơn vị còn chung chung.

Với những hạn chế, khuyết điểm trên, tập thể Ban Thường vụ và từng cá nhân xác định trách nhiệm rõ ràng, cụ thể: Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn chịu trách nhiệm hạn chế, khuyết điểm về công tác bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ và triển khai thực hiện các kết luận, quy định về xây dựng, chính đốn Đảng; đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ, Sư đoàn trưởng chịu trách nhiệm những hạn chế, khuyết điểm về công tác SSCĐ, huấn luyện, bồi dưỡng cán bộ và chỉ đạo công tác hậu cần, kỹ thuật; đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn chịu trách nhiệm những hạn chế, khuyết điểm về công tác SSCĐ, huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chính uỷ Sư đoàn chị trách nhiệm về hạn chế trong chỉ đạo kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong nắm, quản lý tình hình tư tưởng, giúp cho Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo, triển khai các cấp uỷ, tổ chức đảng trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa”.

PV: Nhận thức rõ hạn chế, khuyết điểm, Đảng ủy Sư đoàn đã và đang triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đỗ Duy Chinh: Trên cơ sở đánh giá khách quan những hạn chế và nguyên nhân, kiên quyết khắc phục triệt để những khuyết điểm, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Sư đoàn phát huy trách nhiệm, gương mẫu, thường xuyên đề cao tự phê bình và phê bình “tự soi, tự sửa”. Kịp thời chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị có kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đã chỉ ra sau đợt sinh hoạt “tự soi, tự sửa”. Tổ chức phát động phong trào, hiến kế mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ, toàn diện có chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, công tác kiểm tra giám sát, chấp hành pháp luật, kỷ luật Quân đội, kỷ luật của Đảng. Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng bổ sung kế hoạch công tác; đảng viên, quần chúng bổ sung vào kế hoạch phấn đấu, bản cam kết cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Lãnh đạo nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, nền nếp chế độ trực, khả năng xử lý tình huống của cán bộ và từng phân đội. Nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ nhất là về tinh thần, thái độ trách nhiệm đối với nhiệm vụ, phương pháp tác phong, khả năng, trình độ xây dựng và điều hành kế hoạch huấn luyện, quản lý rèn luyện bộ đội. Quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị nội bộ, ngăn chặn từ sớm, từ xa các dấu hiệu vi phạm kỷ luật, không để xảy ra vi phạm kỷ luật, mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và mất an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý cấp ủy, chỉ huy khi để đơn vị xảy ra vi phạm kỷ luật. Nâng cao chất lượng công tác bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khỏe bộ đội, thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý vũ khí, trang bị.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí.

ĐÀO DÂNG TRIỀU (Thực hiện)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.