Thứ ba Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022, 05:22:32

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật trong một số trường hợp đặc biệt

Ngày đăng: 27/09/2021

QK2 – Về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật (XLKL) trong một số trường hợp đặc biệt, Điều 42, Thông tư 16/2020/TT-BQP ngày 21/2/2020 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền XLKL trong Bộ Quốc phòng nêu rõ:

Trường hợp người vi phạm thuộc quyền có hành vi chống mệnh lệnh hoặc có hành vi vi phạm (HVVP) pháp luật nghiêm trọng thì người chỉ huy phải có biện pháp ngăn chặn kịp thời và báo cáo ngay lên cấp trên có thẩm quyền.

Trường hợp người vi phạm không chấp hành kiểm điểm xét kỷ luật thì người chỉ huy căn cứ tính chất, mức độ của HVVP, đề nghị của cấp dưới và các tổ chức quần chúng để triệu tập họp chỉ huy, cấp ủy xem xét, quyết định hình thức kỷ luật theo quyền hạn.

Trường hợp bị kỷ luật tước danh hiệu quân nhân thì chỉ huy cơ quan, đơn vị quản lý quân nhân bị xử lý từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên phải cử người đưa quân nhân bị kỷ luật, cùng toàn bộ hồ sơ có liên quan bàn giao cho cơ quan quân sự cấp huyện nơi quân nhân cư trú (trừ trường hợp đào ngũ không trở lại đơn vị hoặc bị tòa án tuyên án phạt tù).

Trường hợp quân nhân đào ngũ bị XLKL vắng mặt thì đơn vị gửi văn bản thông báo hình thức xử lý và yêu cầu quân nhân vi phạm trở lại đơn vị về Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn, cơ quan quân sự cấp huyện nơi quân nhân cư trú và gia đình quân nhân. Nếu sau 30 ngày, kể từ ngày thông báo mà quân nhân vi phạm vẫn không trở lại đơn vị thì bị coi là đã bị XLKL về hành vi này mà còn vi phạm.

Trường hợp người vi phạm pháp luật bị khởi tố, truy tố, xét xử thì chỉ huy cấp Trung đoàn và tương đương trở lên ra quyết định người vi phạm không được mang mặc trang phục của Quân đội trong thời gian bị cơ quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử.

Trường hợp người vi phạm đã chết thì chỉ xem xét, kết luận về HVVP kỷ luật.

Trường hợp quân nhân vi phạm kỷ luật trong thời gian biệt phái thì việc xem xét, XLKL do cơ quan, tổ chức sử dụng quân nhân biệt phái tiến hành và gửi toàn bộ hồ sơ, quyết định kỷ luật về cơ quan, đơn vị quản lý quân nhân biệt phái để lưu vào hồ sơ quân nhân.

Trường hợp người vi phạm chuyển công tác về cơ quan, đơn vị khác trong Bộ Quốc phòng mới phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật khi công tác ở cơ quan, đơn vị cũ thì do cơ quan, đơn vị cũ tiến hành xem xét kỷ luật và gửi toàn bộ hồ sơ, quyết định kỷ luật về cơ quan, đơn vị đang quản lý người vi phạm để lưu hồ sơ và theo dõi quản lý.

Cũng tại Điều 42, Thông tư 16/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng còn nêu rõ, trong trường hợp người vi phạm thôi phục vụ trong Quân đội mới phát hiện có HVVP kỷ luật trong thời gian phục vụ trong Quân đội thì do cơ quan, đơn vị Quân đội đã quản lý tiến hành xem xét XLKL.

 VIỆT CƯỜNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.